35
years
v2_
 
Ekkehard Ehlers

Ekkehard Ehlers

Ekkehard Ehlers

Ekkehard Ehlers (DE) is a electronic musician.

Ekkehard Ehlers, a Frankfurt based electronic musician, has released works under a variety of guises, most notably as Autopoieses and Auch. In his most recent works Ehlers has explored the minimalism of early twentieth century work of composers like Schoenberg and Ives which he processed and mutated in a modern way.

 

Ook bekend als oa 'Auch'. In zijn meest recente werk is hij op zoek geweest naar het minimalisme bij componisten als Ives en Schoenberg en heeft dat vervolgens op 'moderne' wijze verwerkt en gemuteerd.

 

http://www.whatness.de/
Document Actions
Personal tools
Log in