35
years
v2_
 
Louis Stiller

Louis Stiller during Wiretap 1.04; photo: Jan Sprij

Louis Stiller

Louis Stiller (NL) is a writer.

Louis Stiller is a writer. He was the winner of the ECI-essay contest in 1991 with an essay entitled The Machine that contains the Song. Stiller stated herein that the transfer of culture took place using various means of cultural expression simultaneously (like the story-teller singing his story and the magic lantern show and its narrator). In the next stage technology limited the possibilities, and nowadays we have new possibilities, using digital multimedia, to combine text, image and sound in an interactive way. Together with Peter Mertens, Louis Stiller owned a publishing company named ALBUM for CD-ROM and other non-linear media.

 

Nederlands

Louis Stiller is schrijver en winnaar van de ECI-Essay prijsvraag in 1991 met zijn essay De Machine die het Lied bevat. Hierin stelt Stiller dat cultuur-overdracht eerst plaats vond door het gelijktijdig gebruik van meerdere cultuur-uitingen, bijvoorbeeld de combinatie van de verteller die zijn verhalen zong, en de toverlantaarn met de explicateur. Vervolgens dwong de technologie ons in een beperkend keurslijf, en nu krijgen we door het gebruik van digitale multi-media weer de mogelijkheid om tekst, beeld en geluid op een interactieve manier te combineren. Louis Stiller heeft samen met Peter Mertens een uitgeverij genaamd ALBUM voor CD-Rom en andere niet-lineaire media.

bio: 1995

Document Actions
Personal tools
Log in