35
years
v2_
 

Alien Staff

"Alien Staff (1992) is an interactive installation by Krzysztof Wodiczko.

Alien Staff

Krzysztof Wodiczko: "Alien Staff"; photo: Jan Sprij

In the Alien Staff project, alien means a state of being and 'becoming' both political and metaphysical, nomadic and migrant - a sort of psychological encampment in the space and time of today's displaced and estranged world.

No aliens, residents, non-residents, legal and illegal immigrants have voting rights, nor any sufficient voice nor image of their own in official "public space". When given a chance by the media (mainstream or ethnic) to communicate their experience or to state their opinions, demands and needs, immigrants find themselves framed and silenced.

The Alien Staff is a form of portable public address equipment and cultural network for individuals and groups of immigrants. It is an instrument that gives the individual immigrant a chance to "address" directly anyone in the city who may be attracted by the symbolic form of the equipment and the character of the "broadcasted" program.

The Alien Staff resembles the biblical shepherd's rod. It is equipped with a high-tech mini-monitor and a small loud-speaker. The central part of the rod, the 'Xenolog section' is made up of interchangeable cylindrical containers for the preservation and display of precious relics related to the various phases of the owners history. A small image on the screen may attract attention and provoke observers to come very close to the monitor and therefore to the operator's face, the usual distance from the immigrant, the stranger, decreases.

Upon closer examination, it will become clear that the image on the screen and the actual face of the person are of the same immigrant. The double presence in 'media' and in 'life' invites a new perception of the stranger as 'imagined' (a character on the screen) or as 'experienced' (an actor off-stage - a real life person). Since both the imagination and the experience of the viewer are increasing with the decreasing distance, while the program itself reveals unexpected aspects of the actor's experience, the presence of the immigrant becomes both legitimate and real. This change in distance and perception might provide the ground for greater respect and self-respect, and become an inspiration for crossing the boundary between a stranger and a non-stranger.

As the identities of these persons are not only unstable but also often in antagonistic relation to each other, the only common ground they share is their resistance against any imposed (even self-imposed) uniform or generalised notion of a so-called immigrant identity.

The first model of the Alien Staff was built and tested in Barcelona in June 1993, following the first comprehensive exhibition of Wodiczko's work in Europe in 1992, entitled Instruments, Projections, Vehicles, at the Fondació Antoni Tapies, Barcelona. A second model was built and its design further transformed in Brooklyn during the summer, fall and the winter 1992-93. The Alien Staff was used by many immigrants in New York, Paris, Houston, Marseille, Stockholm, Helsinki, Warsaw.

In Rotterdam, before and during Next 5 Minutes (1996), local operators walked through the city with Krzysztof Wodiczko projects Alien Staff and Mouth Piece. Aided by electronic walking sticks and mouth-size monitors they demonstrated how to communicate in an unfamiliar cultural environment and language.

 

Nederlands

Krzysztof Wodiczko's Alien Staff is een draagbaar communicatie-middel en een prothese die voor immigranten en vreemdelingen communicatie mogelijk maakt in landen waarnaar zij verhuist zijn en waar zij onvoldoende kennis van de taal hebben om op gelijke voet te kunnen communiceren met de lokale bevolking.

Alien Staff bestaat uit een staf die met de hand wordt vastgehouden, deze heeft een kleine video-monitor en een luidspreker bovenin. De gebruiker kan de lengte van de staf zodanig instellen dat deze op gelijke hoogte komt met zijn of haar hoofd. Middels de video-monitor kan de gebruiker vooraf opgenomen elementen van een gesprek, een interview of een eigen verhaal vertonen. Het vooraf opgenomen materiaal kan biografische informatie omvatten voor in het geval dat de gebruiker moeite heeft met het formuleren van een coherente verhaalstructuur in de buitenlandse taal, maar het zou ook een beschrijving van gevoelens en impressies kunnen omvatten, waarvan de gebruiker gewoonlijk geen kans krijgt om deze mede te delen in de nieuwe omgeving.

Het instrument kan als 'vertaler' dienen, zowel in de letterlijke betekenis als in de betekenis van intermediair. De Staff wordt in de openbare ruimte gebruikt waar toevallige voorbijgangers anngetrokken worden om naar de opnames te luisteren en om een gesprek te hebben met degene die het apparaat bedient. In de Staff zijn speciale transparante segmenten aangebracht waarin dierbare voorwerpen, foto's of andere dingen zitten die een deel van de persoonlijke geschiedenis vertellen van de gebruiker, en die de aanleiding kunnen vormen tot een gesprek over de achtergrond van die gebruiker.

Met dit apparaat probeert Wodiczko de discussie over kunst en media op te roepen vanuit het perspectief van de rechtstreekse communicatie tussen mensen. Hij heeft hiervoor een praktisch en technologisch ontwerp gemaakt dat niet bedoeld is voor het overbrengen van algemene informatie naar een breed publiek dat vaak onduidelijk van samenstelling is, maar het maakt communicatie mogelijk voor individuen die gewoonlijk gedwongen zijn tot zwijgen - door hun dagelijkse omstandigheden niet in staat zijn tot spreken - om over zichzelf te kunnen praten, om zich te laten horen.

Het project van Wodiczko - dat eerder werd gerealiseerd in Parijs, Helsinki, Stockholm, Warschau en New York - omvat de video-opnames, de presentatie van het opgenomen materiaal en vervolgens de gesprekken met de passanten of belanghebbenden, zo wordt niet alleen aandacht gevraagd voor bepaalde minderheidsgroeperingen, maar het helpt hen zelf om zich een beeld te vormen van hun misplaatstheid, om zich te kunnen manifesteren en om zich hun eigen complexiteit te realiseren.

Krzysztof Wodiczko was in december van 1995 gedurende een week in Rotterdam om het project in januari voor te bereiden. Samen met Andreas Broeckmann en andere mensen van V2_Organisatie bezocht hij o.a. een asielzoekerscentrum en een buurtcentrum in een gemengde wijk van Rotterdam. Hij heeft, op zoek naar gebruikers voor de Alien Staff, lange gesprekken gevoerd met migranten uit Ethiopië, Duitsland, Liberia, Mongolië, Polen, Schotland, Somalië, Turkije en de Verenigde Staten.

Uit deze gesprekken werd duidelijk hoe ingewikkeld de problemen zijn waarmee migranten te maken krijgen in dit land, maar ook werd de vinger gelegd op de opvallende gelijkenissen in het leven van migranten in de jaren '90. Hoewel ieder verhaal anders is en hoewel iedere migrant zijn of haar eigen persoonlijke lot heeft en een manier om daar mee om te gaan, worden ze allen geconfronteerd met het zelfde systeem van grenzen, van instituten en ambtenaren, van verblijfsvergunningen, van vreemdelingen-wetgeving waarvan het eerste doel is om migratie tegen te gaan, en van gerechtelijke onzekerheid. Dit maakt dat zij in patronen worden gedwongen die als 'typerend' wordt beschouwd en tot gevolg hebben dat bestaande vreemdelingen-angst alleen maar wordt vergroot.

Het Alien Staff project maakt een communicatief optreden mogelijk dat zich afzet tegen het creëren van stereotypen en tegen het zwijgen waartoe vele migranten worden gedwongen. Het geeft aan individuen de mogelijkheid om zich hun eigen verhaal te herinneren en te vertellen, en om de bewoners van het migratieland te confronteren met dit specifieke verhaal. De Staff maakt het mogelijk voor een migrant om weer een 'persoon' te worden, in plaats van beschouwd te worden als onderdeel van een homogene groep van problematische individuen, hij of zij kan de eigen persoonlijkheid verduidelijken en deze communiceren naar anderen, die op hun beurt worden geconfronteerd met de problemen van migratie en met het beeld dat de migranten hebben van het land dat hen heeft opgenomen.

Zo functioneert de Staff als een spiegel van dat land, een spiegel die delen van het 'onderbewuste' van het land bloot legt. De gebruikers van de Staff doen dit niet als representanten van 'de migranten' maar als representant van zichzelf. Afgezien van de directe inhoudelijkheid, wordt door hun performance de diversiteit en individualiteit gesymboliseerd van iets dat vaak wordt beschouwd als problematiek die te generaliseren valt.

Wodiczko zal voorafgaand aan de Next 5 Minutes naar Nederland komen om de opnames van de gebruikers en hun performances op straat in Rotterdam te begeleiden. Tijdens een speciaal programma, in Zaal de Unie in Rotterdam zullen de kunstenaar, de gebruikers en anderen samenkomen om te praten over de sociale en culturele aspecten van het project. In de context van de Next 5 Minutes willen we met dit project de mogelijkheden van een specifiek ontworpen medium onderzoeken, een medium dat bedoeld is voor het overbrengen van persoonlijke informatie, dat communicatie mogelijk maakt tussen personen. Het is van belang om de vraag te stellen welke les geleerd kan worden uit het gebruik van deze apparatuur in relatie tot de communicatieve, sociale en psychologische functie van andere media. Het pleidooi voor de verbetering van onmiddellijke, persoonlijke en directe communicatie betekent een hernieuwde introductie van een functie van media die we vaak vergeten door onze fixatie op de massa-media.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in