35
years
v2_
 

Fictitious Portraits

"Fictitious Portraits" (1990 - 1992) is a phtography installation by Keith Cottingham.

Fictitious Portraits

Keith Cottingham: Fictitious Portraits

A portrait is a likeness, a depiction of a person who lived somewhere sometime, or of whom we may suppose this to be the case. Keith Cottingham's photographs do not observe this convention in portrait photography. They look like portraits of people, but the images have been composed and are based on self-portraits, anthropological photographs and anatomical drawings. They are constructed possibilities that do not coincide with a physical person. Anatomical drawings and anthropological photographs both show images of persons from the viewpoint of a scientifically ideal image and also show them as abstract forms, representatives of a concept. The same applies to self-portraits, where the self-image is reflected in the picture.

The hybrid persons presented here are depicted in the nude and have a lot of similarities in their appearance. The shiny pictures show no reference whatsoever as to who they might be or where and when they could be living or have been living. The pictures are portraits of a number of 'no-men', who seem to have absolutely no connection with the world around them; nor with themselves or with the visitor. This effect is intensified by the composite nature of the bodies, which also makes their body language very unlike natural human body language. Locked in their own world, not reflecting any personality, the depicted bodies are empty shells; fusions of past, present and fantasy.

Because the persons portrayed seem to have no connection with their surroundings and have neither gender nor personality characteristics, they are similar to avatars.Dutch text / Nederlands

Een portret is een beeltenis, een afbeelding van een persoon die ergens in een bepaalde tijd geleefd heeft of van iemand van wie we ons kunnen voorstellen dat dit het geval zou kunnen zijn. Aan deze conventie binnen de portretkunst voldoen de foto's van Keith Cottingham niet. Het lijken afbeeldingen van mensen, maar de beelden zijn samengesteld en gebaseerd op zelfportretten, antropologische foto's en anatomische tekeningen; het zijn geconstrueerde mogelijkheden, die niet met een fysiek persoon overeenkomen. Anatomische tekeningen en antropologische foto's tonen beide een vanuit een wetenschappelijk ideaalbeeld weergegeven beeld van een mens en tonen deze mens als een abstracte vorm, een vertegenwoordiger van een gedachte. Dit zelfde fenomeen is ook aanwezig bij een zelfportret, waarbij het zelfbeeld zijn weerslag krijgt in de afbeelding. .De hier gepresenteerde hybride personen zijn naakt afgebeeld en vertonen onderling in hun verschijning veel overeenkomsten. In de glanzende beelden is verder geen enkele verwijzing te vinden wie de geportretteerden zouden kunnen zijn of waar en wanneer ze zouden kunnen leven of hebben geleefd. De afbeeldingen zijn portretten van een aantal 'niemanden', die geen verbinding lijken te hebben met de wereld om hen heen, noch met elkaar, noch met de bezoeker. Dat wordt versterkt doordat de lichamen zijn samengesteld, waardoor ook hun lichaamstaal niet overeenkomt met de natuurlijke menselijke lichaamstaal. Opgesloten in hun eigen wereld, zonder weerspiegeling van een persoonlijkheid zijn de afgebeelde lichamen dan ook lege vormen, een samensmelting van verleden, heden en fantasie. .Doordat de geportretteerden geen verbinding met hun omgeving schijnen te hebben en geen geslachts- of persoonlijkheidskenmerken hebben, tonen ze verwantschap met avatars. De oorspronkelijke betekenis van het begrip avatar is de incarnatie van een hindu-god in een zichtbare vorm. In cyberspace is het het teken in virtuele ruimten, dat een persoon representeert. De verbindingen van een avatar met zijn omgeving zijn eveneens aan het beeld niet af te lezen, maar afhankelijk van diegene voor wie de avatar een representatie vormt. Deze verleent het lege teken een inhoud, maar het beeld draagt daarvan verder geen sporen, noch over wat deze betekenis geweest is, noch over wat deze zal zijn, analoog aan de hier 'vacuĆ¼m verpakte niemanden' in niemandsland..

 
Document Actions
Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in