35
years
v2_
 

Globe-Jungle Project

"Globe-Jungle" (2002) is an installation by Yashuhiro Suzuki. It was shown at DEAF03.

Globe-Jungle Project

Yasuhiro Suzuki: Globe Jungle (night)

Suzuki’s interactive installation Globe-Jungle consists of a revolving climbing frame where children can play during the daytime. A video camera records their play and the images are projected onto the bars of the globe at night. By spinning the frame the bars form a surface and the projections become visible. This produces a nostalgic illusion that stimulates the memory and senses of the spectators.

In a society where technology is pervasive, physical exercise is often neglected. Globe-Jungle Project, an installation by the Japanese artist Yasuhiro Suzuki, brings back memories of the sheer pleasure of playing outside. A ‘Globe-Jungle’ is a circular climbing frame from Japan that was very popular there in the past few decades. Suzuki’s truly interactive installation of the same name uses the energy of children playing in the daytime to stimulate the memory and senses of visitors at night. Globe-Jungle Project is part of a larger project in Japan for redesigning city parks, aimed at promoting contacts between the young and the old. This theme also occurs in the projected images of playing children on the globe and of grown-ups around it.

Globe-Jungle Project consists of a rotating climbing frame with a diameter of 1.5 meters, where children can play during the daytime. One video camera records their play, while another records their immediate surroundings from inside the ‘globe’. These two perspectives of the globe constitute the daytime images archive. After sundown, this archive is projected onto the bars of the globe. By spinning the frame the bars become a surface reflecting the images. Afterimages on the visitor’s retina create the actual image, just like cinema, where the sequence of 24 individual still images per second create the illusion of a moving image. A carousel of imagination and emotions is thus set in motion and the day’s collective memory coincides with the childhood recollections of the visitor.

A nostalgic illusion is created where the present and past of the visitor, day and night of the surroundings and the inside and outside of the playground instrument fade into each other. Echoes from the past are given their meaning only by motion in the present: the faster the globe spins, the better we see our past, until the globe is as round as our image of the Earth.

Globe-Jungle Project received an honorary mention in the section ‘Interactive Art’ at the Prix Ars Electronica of 2002.

The Globe Jungle installation has found a new location in the public space after DEAF03: Rotterdam's "family meeting point" in the Public Library. There, on the second floor, kids (and their families) can play in a spherical, globe-like framework that may look like a familiar playing object, but carries a certain mystery. A video camera records the children while they play during the daytime, and these images are projected onto the bars of the globe in the evening. By spinning the frame the bars form a surface and the projections become visible. This produces a nostalgic illusion in which past and present, day and night, inside and outside fade into each other.

Globe-Jungle Project by Yasuhiro Suzuki (DEAF03) from V2_ on Vimeo.

 

 

Nederlands / Dutch text

In een samenleving waarin technologie overvloedig aanwezig is, komt lichamelijke beweging in het gedrang. De installatie Globe-Jungle van de Japanse kunstenaar Yasuhiro Suzuki roept het plezier van buitenspelen weer in herinnering. Een globe-jungle is een rond klimrek uit Japan, dat vooral populair was in de vorige decennia. Suzuki's gelijknamige en waarlijk interactieve installatie maakt gebruik van de energie van spelende kinderen overdag, om daarmee 's avonds het geheugen en de zintuigen van de toeschouwer te prikkelen. Globe-Jungle maakt deel uit van een groter project voor de herinrichting van stadsparken in Japan, dat de ontmoeting tussen jong en oud moet stimuleren. In de installatie komt dit terug in de projecties: spelende kinderen op en volwassenen rond de globe.

Globe Jungle bestaat uit een draaiend klimrek van anderhalve meter doorsnede, waar kinderen overdag in kunnen spelen. Een videocamera maakt daarvan opnames, terwijl een andere camera hun directe omgeving opneemt, vanuit het binnenste van de "globe". Deze verschillende perspectieven op de globe vormen samen het beeldarchief van de dag. Na zonsondergang wordt dit van twee kanten geprojecteerd op de spijlen van de globe. Door aan het rek te draaien, vormen de spijlen een oppervlak waardoor de projecties zichtbaar worden. Nabeelden op het netvlies van de toeschouwer creëren het uiteindelijke beeld, net als in de cinema, waar de losse vierentwintig beeldjes per seconde de illusie van een doorlopend beeld geven. Een carrousel van verbeelding en gevoelens is in beweging gebracht en de collectieve herinnering van de dag valt samen met jeugdherinneringen van de toeschouwers.

Er ontstaat een nostalgische illusie, waarin heden en verleden van de toeschouwer, dag en nacht van de omgeving en de binnen- en buitenkant van het speeltoestel in elkaar overvloeien. De echo's uit het verleden krijgen pas hun betekenis door beweging in het heden: hoe sneller de bol draait, des te beter ons verleden zichtbaar wordt. Totdat de globe net zo rond is als ons beeld van de Aarde.

Globe Jungle Project ontving een eervolle vermelding tijdens Prix Ars Electronica 2002 in de categorie "Interactive Art".

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in