35
years
v2_
 

Good Fellows

"Good Fellows" (1994) is a series of photographs by Daniele Buetti. They were shown at DEAF96.

Good Fellows

Daniele Buetti: Good Fellows

In his most recent work Daniele Buetti uses a series of existing fashion photographs. The depicted women are young, personifications of beauty. Something, however, is different, because on the projected images the skin of these women appears to have been marked. These signs and markings have been made on the back of the photographs with a ball-point pen by making many little pinpoints, very much like a tattoo. This creates a dimpled paper surface, which translates in the image as a bloating of the women's skins, suggestive of uncontrollable tumors. This detoriation of the women's skin and the shiny surface of the paper is in contrast with the ideal of female beauty.

The 'growths' that have been added are often the brand names of large multinational companies; their manual appliance contrasting with the template of these brand names. These names seem to have been conceived as signs that, once added to a familiar image, alter its meaning and turn these images into new signs in their own right. A communication by means of signs is a communication between the initiated. Sender and receiver share the knowledge of an idea or an event that is summarized and symbolized by the sign. The sign itself then is the tip of the iceberg, the access to a network of concepts and referrals. It is exactly this aspect of referral that enables a sign to communicate a multitude of information, which seems to become more and more important with the increasing speed at which images are consumed.

Buetti evidently creates his images by consciously bending the rules of the game of referral. The sign which here has been put 'directly' onto the model, is borne by her and hereby Buetti seems to indicate the complete identification between the person and the life style associated with the name of the multinational corporation.

 

Dutch text / Nederlands

In het meest recente werk van Daniele Buetti, "Good Fellows", maakt hij gebruik van een serie bestaande modefoto's. De vrouwen die daarop worden afgebeeld, zijn jong en de verpersoonlijkingen van een schoonheidsideaal. Maar één ding is er anders, want op de geprojecteerde beelden die de bezoeker ziet, lijkt er op de huid van deze vrouwen een teken te zijn aangebracht. De tekens en tekeningen zijn echter met ballpoint pen op de achterzijde van de foto's gemaakt door middel van het zetten van vele kleine puntjes en daarin lijkend op tatoeages. Zo ontstaat er een zwelling van de huid van het papier, dat zich in de afbeelding vertaalt als een zwelling van de huid van de vrouwen en de suggestie van onbeheersbare tumoren. De aantasting van zowel de huid van de vrouw als van het glanzende oppervlakte van het papier contrasteert met het vrouwelijke schoonheidsideaal. .De 'gezwellen' die aangebracht zijn, zijn vaak merknamen van grote multinationals; de handmatige manier waarop ze gemaakt zijn contrasterend met het sjabloon van deze merknamen. De namen lijken hier opgevat te zijn als tekens, die toegevoegd aan een vertrouwd beeld daarvan de betekenis veranderen, welke als nieuw beeld weer een teken op zich wordt. De communicatievorm door middel van tekens is een communicatie tussen ingewijden. Tekengever en -ontvanger delen de kennis over een begrip of een gebeurtenis, dat wordt samengevat en gesymboliseerd door het teken. Het teken zelf is dan het topje van een ijsberg, een ingang tot een netwerk van begrippen en verwijzingen. Juist door het verwijzende karakter kan door een teken een veelheid van informatie worden gecommuniceerd, iets dat met een toenemende snelheid van de consumptie van beelden een steeds belangrijker plaats in lijkt te nemen. Buetti maakt zijn beelden dan ook door het bewust spelen met de regels van het spel der verwijzingen. Het teken, dat hier 'direct' op de mannequins is aangebracht, wordt door hen gedragen en daarmee lijkt Buetti de volledige identificatie te willen aangeven tussen de persoon en de lifestyle die gerelateerd wordt aan de naam van de multinational. Aangebracht op de gladde huid van de vrouwen tast het teken hun schoonheid aan; 'de eindigheid van hun jeugd' is voor Buetti een verwijzing naar zowel voorbije momenten als toekomstige gebeurtenissen.....

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in