35
years
v2_
 

Jheronimus Bosch internet game

Jheronimus Bosch (2001) is an internet game based on painting by Jheronimus Bosch.

Jheronimus Bosch internet game

Jheronimus Bosch: the Bosch Inn

The Jheronimus Bosch Adventure Game is a modern-day variant of Bosch's painted fantasies. The game is set in a decor of images from the Boschian world, wherefore the famous painting The Pedlar and the Tabletop with the Seven Deadly Sins has served as points of departure. One or more players can play the game on the Internet at the same time. In the adventure game several difficult missions have to be accomplished on the fly. This all happens in a series of small games. The challenge is to find a balance between ‘surviving’ and the ‘good living’, but it’s also of major importance to stay healthy in dark middle ages. Because at the end of the game the last judgement will be passed by Jheronimus Bosch himself: Shall you land in virtual heaven or will you burn in Bosch's hell?

The Jheronimus Bosch adventure game is developed by V2_Lab - International Lab for the Unstable Media - in association with R.a.nj digital entertainment b.v. and Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam, the Netherlands.

Initial concept: V2_Lab

Scenario by R.a.nj digital entertainment b.v. in association with V2_Lab


Jheronimus Bosch team at the V2_Lab:

Lingo programming and software design: Jan Wijbrand Kolman, Ad Rus (Rus multimedia)

Software prototyping: Pepijn van Haren

D-base programming: Rob Bank

Interaction design: Marjolein Kassenaar

Audio design: Martijn Hoogendijk

Visual design: Lenno Verhoog, Meik van der Noordt

Project management: Sandra Hekkelman

Coordination: Anne Nigten


Special thanks to all Jheronimus Bosch specialists from Boijmans Van Beuningen Museum for their input and feedback.
Copyright V2 Lab Rotterdam (NL) 2001 / Boijmans Van Beuningen Museum

 

http://www.BoschUniverse.org

 

Nederlands / Dutch text


De Jheronimus Bosch Adventure Game is een hedendaagse variant op de door Bosch geschilderde fantasieën. Het spel speelt zich af in een decor van beelden uit de wereld van Bosch, waarvoor zijn beroemde schilderijen 'De landloper' en het 'Tafelblad met de Zeven Hoofdzonden' als vertrekpunt hebben gediend. De game is on line te spelen door een of meerdere spelers tegelijk. Tijdens het spel moeten er verscheidene moeilijke missies worden voltooid. Deze missies vinden plaatst in een serie kleine spelen. De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen 'overleven' enerzijds en 'het goede leven' anderzijds, waarbij het vooral ook van groot belang is om gezond te blijven in de donkere Middeleeuwen. Aan het eind van het spel zal het laatste oordeel worden geveld door Jheronimus Bosch zelf … Overleef jij in de virtuele hemel of brand jij in Bosch' hel? Voor meer achtergrondinformatie (engelstalig) over de internetgame: V2_Lab Jheronimus Bosch internetgame

Background information about the internetgame can be found on V2_Lab website

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in