35
years
v2_
 

Panoramafoon II

"Panoramafoon II" (1991-1993) is an installation by Ad van Buuren.

Panoramafoon II

Panoramafoon II; photo: Jan Sprij

By linking and controlling seven analog tape recording machines, playing tape loops several tens of meters in length, a dynamical machine was designed which used acoustical sounds as a basis for extremely complicated sound processing. Based on the linear structure of tape recorders, the installation, using feedback techniques, displays an interactive system in which input information (acoustic sounds) starts leading a life of its own.

 

Nederlands / Dutch text

Door het koppelen en besturen van 7 analoge taperecorders, met tapeloops van tientallen meters, werd een dynamische machine ontworpen waarin akoestische geluiden de basis vormden voor zeer gecompliceerde geluidsbewerkingen. De installatie, die gebaseerd is op een lineaire structuur van bandrecorders, laat door allerlei terugkoppeltechnieken een interactief systeem zien waarin informatie die ingevoerd wordt (akoestische geluiden) een eigen leven gaat leiden.

http://www.advanbuuren.nl/panoramafoon2.htm

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in