35
years
v2_
 

Phonic Frequencies

"Phonic Frequencies" (2002) by Tamás Szakál is an audiovisual data space with an interior that can be changed by means of telecommunication.

Phonic Frequencies

Tamás Szakál: Phonic Frequencies

Phonic Frequencies is an audio-visual data space whose interior can be changed by multiple callers using their telephones. Visitors call into a central computer (tel: 010-484 3839, 010-484 9158 and 010-423 1949) and they then get an explanation of how the installation works: incoming calls are immediately relayed to the room where they are converted live into graphics and stored in a database. With the touch keys on their mobile phones callers may change the projections inside the room or compose a sound piece from previously recorded messages. Phonic Frequencies thus creates a new sense of presence and absence.

Phonic Frequencies is an audiovisual data space with an interior that can be changed by means of telecommunication. Visitors are given three phone numbers to dial into this space. A voice on the other end then explains how the installation works and how they can change the room's look by using their telephones. When a caller enters the room, his or her shadow image is reflected in the background of colored grids on the wall. The result is an abstract audiovisual shadow game of lines, ring tones, fragments of conversations and shadows, creating a new sense of presence and absence.

The installation's core is the physical space, equipped with an audio system and three video projections on separate walls, each one corresponding to one of the three phone numbers. Incoming calls can be heard inside the room, and are then converted live into graphics on the walls and stored in the installation's database. With the touch keys on their (cell) phones, callers may navigate this sound archive and compose a sound piece from previously recorded messages. They can also change the room's lighting in the same way. When callers hang up, they leave a trace inside the room: a colored line whose length corresponds to the duration of the call.

Not only can the results of these interactions be experienced within the space itself, but the symphony of image and sound will also be streamed on the Internet, allowing callers from outside to look at and listen on line to their own telephonic contributions to the design of the room. Aided by the audiovisual tools of the installation, visitors together create a hybrid space where the boundaries between verbal communication and digital information dissolve. Phonic Frequencies breaks the communicative circle of the two-way dialogue and builds up a new form of communication from the audio pieces (data from the database).

 

Nederlands / Dutch text

Phonic Frequencies is een audiovisuele dataruimte, waarvan het interieur via telecommunicatie kan worden ingekleurd. Bij binnenkomst ontvangen deelnemers drie telefoonnummers, waarmee ze kunnen bellen naar deze ruimte. Een stem aan de andere kant van de lijn legt uit hoe de installatie werkt en hoe ze de kamer via hun telefoons kunnen veranderen. Wanneer een beller de ruimte betreedt, wordt zijn schaduwbeeld gespiegeld in de achtergrond van gekleurde rasters op de wand. Er ontstaat een abstract, audiovisueel schimmenspel van lijnen, beltonen, gespreksflarden en schaduwen, dat een nieuw gevoel van aan- en afwezigheid creëert.

Het hart van de installatie is de fysieke ruimte, met een audiosysteem en drie videoprojecties op verschillende wanden, die elk corresponderen met een van de drie telefoonnummers. Inkomende telefoontjes klinken door in de ruimte, worden live omgezet in een grafische voorstelling op de muur en opgeslagen in de database van de installatie. Bellers kunnen met de toetsen van hun (mobiele) telefoon door dit geluidsarchief heenlopen en uit de eerder opgenomen berichten een geluidscompositie maken. De belichting in de kamer kan eveneens met de toetsen worden aangepast. Verbreekt een beller de verbinding, dan blijft daarvan een spoor achter in de ruimte: een gekleurde lijn, waarvan de lengte overeenkomt met de duur van het gesprek.

Het resultaat van de interactie is niet alleen te ervaren in de fysieke ruimte: de beeld- en geluidssymfonie wordt ook gestreamed op het internet. Bellers van buitenaf kunnen zo on line hun telefonische bijdrage aan de vormgeving van de ruimte bekijken en beluisteren. Met behulp van de audiovisuele instrumenten die de installatie aanreikt, werken deelnemers samen aan een hybride omgeving, waarin de grenzen tussen verbale communicatie en digitale informatie vervagen. Phonic Frequencies doorbreekt de communicatieve cirkel van tweerichtingsverkeer in dialoog en bouwt uit de auditieve brokstukken (data uit de database) een nieuwe vorm van communicatie.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in