35
years
v2_
 

The Chase

"The Chase" by Charley Hooker is an installation based on cinematographic effects, presented during 'Synesthetics' in 1993.

The Chase

Charley Hooker: The Chase (installation view); photo: Jan Sprij

The Chase is based on cinematographic effects: a series of images was presented through the use of flash techniques (15 photo-flashers). The images were based on a photographic series by the well known photographer Edward Muybridge, and concerned the hunt of a cat. An absolutely dark space contained 15 line drawings. The drawings were made using a special (military) material which absorbs and temporarily stores light. Over each drawing hung a photo-flasher. The photo-flashers continuously flashed in sequence. Every 60 seconds 15 photo-flashers flashed in quick succession, every time lighting a drawing. The drawings re-emitted the light for 10 seconds.

 

Nederlands

Een werk gebaseerd op cinematografische effecten. Een serie lichtbeelden werd gepresenteerd d.m.v. flitslicht-technieken (15 foto-flitsers). De beelden waren afgeleid van een fotoreeks van de bekende fotograaf Edward Muybridge, en betroffen een jachttafereel van een kat. In een absoluut donkere ruimte hingen 15 lijntekeningen. Het materiaal waarmee de lijntekeningen gemaakt waren bestond uit speciaal (militair) materiaal dat licht absorbeerde en tijdelijk kon vasthouden. Boven iedere lijntekening hing een flitsapparaat. De flitsapparaten flitsten steeds in sequentie. Iedere 60 seconden flitsten snel achter elkaar 15 flitsapparaten die steeds één tekening deden oplichten. De tekeningen bleven vervolgens een tiental seconden nabranden.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in