35
years
v2_
 

The Flock

'The Flock' (1992) is an interactive installation by Ken Rinaldo and Mark Grossman. It was shown in the exhibition of DEAF95.

The Flock

Ken Rinaldo: The Flock (detail)

Very fragile they are, and almost alive. The wooden robot arms of Ken Rinaldo and Mark Grossman's installation The Flock move in the direction of every sound they register. While doing that they carefully refrain from touching each other or the spectator. No movement has been programmed beforehand. Simple rules of conduct have made the arms careful and in that way they move the audience. Whereas other robots are almost invariably made of metal, the American artists chose grapevines. "Especially because they are so light," says Rinaldo. "Besides, we wanted to use a resilient material. And have you ever noticed how a grapevine wraps itself around something? It almost has an intelligence of its own."

The arms that combine the vines with colorful electric cables, infra red sensors and small speakers, almost seem intelligent creatures. "What we have here is, in effect, a robot group consciousness. Mark and I made these robots to create artificial herd behaviour. They look for and turn to every sound they hear. And they communicate by keeping each other informed through telephone tones. You see the arms acquiring organic patterns that they develop through time." Grossman adds: "The important thing about artificial life is that it teaches us something about natural systems. And then we can imitate those. Here, you get the impression of a real living system and the realisation that life does not necessarily have to be wet; it can also be embedded in technology."

Rinaldo and Grossman find the combination of grapevines and electronics an appropriate metaphor for the increasing symbiosis - 'down to the deepest level' - of man and technology. "We use grapevines in combination with technology to show the harmony that is possible between the two worlds. But we also like to just see them move." Rinaldo: "I am excited by the combination of nature and technology. We are all connected to the digital network, even though we are physically separate beings. And when I am talking to friends on the telephone or watching television I sometimes get high on the idea that thirty million others are doing the same thing. In the same way I like seeing the robot arms working together in one group consciousness."

 

Nederlands / Dutch text

Heel fragiel en bijna levend zijn ze. De houten robotarmen van Ken Rinaldo's en Mark Grossmans installatie The Flock bewegen zich in de richting van elk geluid dat ze bespeuren. Daarbij vermijden ze zorgvuldig met elkaar of met de toeschouwer in aanraking te komen. Geen enkele beweging is voorgeprogrammeerd. Simpele gedragsregels hebben de robotarmen zowel nieuwsgierig als voorzichtig gemaakt en daarmee vertederen ze het publiek. Terwijl robots bijna altijd zijn opgebouwd uit metaal, kozen de Amerikaanse kunstenaars voor een skelet van druivetakken. "Vooral omdat ze zo licht zijn", zegt Rinaldo. "Daarnaast wilden we een zacht materiaal gebruiken. En heb je weleens gezien hoe een druivetak zich ergens omheen slaat? De tak heeft een soort intelligentie van zichzelf."

De armen, naast de dode druivetakken samengesteld uit kleurige elektriciteitskabels, infra-rood sensoren en speakertjes, doen zich voor het publiek bedrieglijk echt voor als intelligente wezens. Rinaldo: "Wat we hier eigenlijk hebben is een groepsbewustzijn van robots. Mark en ik hebben deze robots gemaakt om een kunstmatig kudde-gedrag te cre'ren. Ze zoeken en richten zich naar elk geluid dat ze opvangen. En ze communiceren door elkaar met telefoontonen op de hoogte te houden. Je ziet dat de armen organische patronen krijgen die zich in de loop der tijd ontwikkelen." Grossman: "Waar het om gaat bij kunstmatig leven is dat we leren hoe natuurlijke systemen werken. En vervolgens kunnen we die weer nadoen. Hier ontstaat de indruk van een echt levend systeem. En het besef dat leven niet noodzakelijk nat hoeft te zijn; dat het ook kan zijn ingebed in technologie."

Het gebruik van druivetakken en elektronica vinden Rinaldo en Grossman een mooie metafoor voor het steeds meer vergroeien - 'tot op het diepste niveau' - van mensen met techniek. "We gebruiken druivetakken samen met techniek om de harmonie te laten zien die mogelijk is tussen die twee werelden. Maar we hebben er ook gewoon plezier in om ze te zien bewegen." Rinaldo: "Het samengaan van techniek en natuur vind ik opwindend. Als afzonderlijke wezens zijn we allemaal verbonden met het digitale netwerk. En als ik vrienden aan de telefoon spreek of als ik televisie kijk, krijg ik soms een kick van het idee dat twee of drie miljoen mensen hetzelfde doen. Zo vind ik het ook mooi om te zien hoe de robotarmen samenwerken in één groepsbewustzijn.".

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in