Body Movies

"Body Movies - Relational Architecture #6" (2001) by Rafael Lozano-Hemmer is a large-scale, interactive public projection.

Body Movies

Body Movies, Relational Architecture #6

31
Aug 2001
23
Oct 2001
location: Schouwburgplein, Rotterdam
 

As part of its 2001 program, Grounding, V2_Organisation presented, in collaboration with Las Palmas, International Centre for Image Culture and Mediatechnology: Body Movies. From the 31st of August till the 23rd of September the Schouwburgplein (a square in the centre of Rotterdam, Cultural Capital of Europe) was transformed by the projection of huge interactive portraits on the façade of the Pathé Cinema building.

Over one thousand portraits - which were taken on the streets of Rotterdam, Madrid, Mexico and Montreal - were shown, using robotically controlled projectors located around the square. However, the portraits only appeared inside the projected shadows of local passers-by, whose silhouettes measured between 2 to 22 metres high, depending on how far people were from the powerful light sources placed on the floor of the square. When no one was walking past the Schouwburgplein the portraits could not be seen, since the light sources on the floor completely washed them off with strong white light. As soon as someone walked on the square, his or her shadow was projected and the portraits were revealed within it. A camera-based tracking system monitored the location of the shadows in real time, and when the shadows matched all the portraits in a given scene, the control computer issued an automatic command to change the scene to the next set of portraits. This way the people on the square were invited to embody different representational narratives. Up to 80 people could take part at any given time, controlling 1,200 square metres of projections and creating a collective experience that nonetheless allowed discreet individual participation.

The shadow interface was a direct reference to Samuel van Hoogstraten's engraving The Shadow Dance which appears in his Inleiding tot de Hogeschool der Schilderkunst. This engraving, made in Rotterdam in 1675, shows a minute source of light placed at ground level and the shadows of actors taking on demonic or angelic characteristics depending on their size. Body Movies transformed the building of a cinema into a vehicle to narrow the distance between people and urban representation.

http://www.lozano-hemmer.com/

 

Nederlands

Body Movies is de zesde in een serie installaties in de openbare ruimte, die Rafael Lozano-Hemmer (CDN/MEX) heeft ontworpen voor steden in Europa en de Verenigde Staten. Deze interactieve interventies - in Madrid, Linz, Graz, Mexico City en Havana - hebben steeds de raakvlakken tussen nieuwe technologieën, stadsruimte, actieve participatie en 'niet-eigen geheugen' verkent.

Als onderdeel van haar jaarprogramma grounding organiseert V2_Organisatie in samenwerking met Las Palmas - Internationaal centrum voor beeldcultuur en mediatechnologie: Body Movies. Van 31 augustus tot 23 september zal het Schouwburgplein totaal in aanzicht veranderen door het projecteren van grote levendige afbeeldingen op de zijgevel van Pathé Cinema Rotterdam. Meer dan duizend portretten - welke gemaakt zijn op de straten van van Rotterdam, Madrid, Mexico en Montreal - worden geprojecteerd door vier robotbestuurbare projectoren van 7000 watt. De beelden worden echter alleen zichtbaar binnen de schaduwen die voorbijgangers op het gebouw werpen. De silhouetten verschijnen in afmetingen van twee tot wel twintig meter afhankelijk van de afstand die men inneemt ten opzichte van, speciaal voor dit doel gemonteerde, krachtige lichtbronnen in de vloer van het plein.

Speciale lenzen zorgen ervoor dat de schaduwen altijd helder en scherp zijn, ongeacht de afmeting van de geprojecteerde schaduw. Dit voegt een geheimzinnige lichamelijkheid toe aan de schaduwen, aangezien schaduwen normaal gesproken onscherp worden wanneer personen naar de lichtbron toe of ervan af bewegen. Als er niemand over het Schouwburgplein loopt, zijn de afbeeldingen onzichtbaar doordat een sterk wit licht deze compleet overspoelen. Zodra iemand het plein betreedt, verschijnt zijn of haar schaduw met daarbinnen de levensechte afbeeldingen. Door middel van camera's en een volgsysteem worden de schaduwen 'real time' geanalyseerd. Als de schaduwen de portretten precies overlappen, geeft een computer het commando de set portretten te vervangen door een nieuwe reeks afbeeldingen. Mensen op het plein worden op deze manier uitgenodigd hun eigen schaduwspel vorm te geven. Er kunnen op ieder willekeurig moment 80 personen tegelijkertijd deelnemen aan een collectieve ervaring, die ook ruimte laat voor individuele deelname.

Het werken met schaduwen zijn een directe verwijzing naar de gravure The Shadow Dance van Samuel Hoogstraten uit zijn Inleiding tot de Hogeschool der Schilderkunst. De tekening is in 1675 gemaakt in Rotterdam en toont een licht op de grond waarvoor acteurs met hun schaduwen, afhankelijk van de maat, demonische en engelachtige karakters spelen. Body Movies verandert het gebouw in een middel wat de afstand tussen mensen en hun stedelijke aanwezigheid verkleint.

Document Actions
Mailinglist: Subscribe to the English or Dutch version.

Follow usfacebook_16.png twitter_16.png youtube_16.png Favicon Vimeo googleplus
Related Items
Body Movies

"Body Movies - Relational Architecture #6" (2001) by Rafael Lozano-Hemmer is a large-scale, ...

Amodal Suspension (Access Pod) Nov 01, 2003

Amodal Suspension is an interactive installation by Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer (CA/MX) develops large scale urban interactive interventions - 'temporary ...

TransUrbanism

"TransUrbanism" is a collection of essays and interviews about urbanism in a time of global ...

Kozebotaru (Wind-vuurvlieg)

"Kozebotaru (Wind-vuurvlieg)" is an installation by Felix Hess.

Making Art of Databases

"Making Art of Databases" is a series of essays on experiments deploying databases in interactive, ...

Making Art of Databases Jun 14, 2003 02:00 PM

Book presentation and the performance "Listen, Send, Tell."

Achim Wollscheid

Achim Wollscheid (DE) integrates sound, light and architecture in his projects.

HUMO Feb 03, 2003

HUge and MObile: A mobile platform for the rapid deployment of huge images. Masterclass by Rafael ...

Urban Appointment

A Possible Rendezvous With The City: excerpt by Brian Massumi and Rafael Lozano-Hemmer in the ...

Grounding (theme)

Under the title V2_001 Grounding, the programme in 2001 of V2_Organisation Rotterdam dealt with the ...

Lecture by Peter Lamborn Wilson Jun 05, 2001 08:00 PM

A lecture by Peter Lamborn Wilson at V2_.

Sensible 1.0

Sensible 1.0 (2011) is an interactive media-installation by Bram Snijders (NL).

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (DK/IS) is an artist and installation artist.

Matthias Oostrik

Matthias Oostrik (NL) is an artist and freelancer in the field of Visual Interaction Design.

Transurbanism - Day 2: report

Report by Sandra Fauconnier about the second day of the Transurbanism symposium.

more ...
 
Personal tools
Log in