Urban Strategies - Urban Agency

A series of lectures and workshops about the transformation of the city and about new urban and cultural strategies.

Urban Strategies - Urban Agency

Urban Strategies

1
Nov 1999
5
Nov 1999
20:30 to 22:30
location: Zaal de Unie, Mauritsweg 34. Rotterdam.
 

The city today is continuously changing. The outer limits of the city become vague, they are being traversed by new technological infrastructures and new cultural and social domains are created, sometimes visible, sometimes invisible. The city in its traditional sense, is being replaced by a large number of urban zones, places, force fields and sub-cultures which precede the local and connect it to translocal and even to global processes.

The program Urban Agency - Urban Strategies investigated this topic from five different point of views. In succession the following topics were elucidated: artistic, planning, philosophical, economical and design aspects. Every evening stood on its own, but together they formed one unpredictable whole. The central question was whether new possibilities will arise through new technologies for functioning and intervening in the public domain. And what the space is for the individual and groups to participate and influence urban processes.

The lecture series was closely connected to a workshop, which was organized during the same week. During this workshop, the artist group Knowbotic Research (Köln/DE) did research for their project I0_Dencies - Questioning Urbanity. This is a long-term art project in which new technological models are sought for discourse of and the interaction with "the urban". Earlier versions of the project were realized in Sao Paolo, Tokyo, Venice and Duisburg. The workshop and the lecture series were a starting point for the Tendencies project that Knowbotic Research started to develop for 2001, Rotterdam Cultural Capital of Europe.

A special publication, New Media Logbook, documented material of the New Media section of the Kunst.NRW.NL festival, incl. the V2_ lecture and exhibition prgramme.

Urban Agency - Urban Strategies was organised by V2_Organisation in co-operation with the Rotterdamse Kunststichting, Knowbotic Research+cF, Goethe Institut Rotterdam, Rotterdam Cultural Capital 2001, De Balie and Stichting NRW.NL. The program formed part of the Kunst NRW.NL Festival - a cultural exchange project between Nordrhein-Westfalen and the Netherlands.

 

Nederlands / Dutch text

Urban Strategies was onderdeel van een uitwisselingsprogramma tussen Nederland en Nordrhein Westfalen. Het programma bestond uit een reeks lezingen en workshops (in samenwerking met de Unie in Rotterdam), een tentoonstelling van David en Ulrike Gabriel en een artist-in-residence programma met workshop. Hier werd onder meer samengewerkt met de Willem de Kooning academie uit Rotterdam. In samenwerking met de Balie in Amsterdam en de Kunsthochschule für Medien uit Keulen en V2_ werd een werkconferentie georganiseerd voor culturele instellingen in Nederland en NRW, waar in kaart werd gebracht welke organisaties actief zijn op het gebied van mediacultuur en wat hun activiteiten en wijze van organisatie zijn. Vervolgens werden projecten voorgesteld om de samenwerking tussen instellingen op het gebied van kunst, cultuur en mediatechnologie in Nederland en NRW op gang te brengen. Van deze werkconferentie is een boekje verschenen. Thema´s die aan de orde kwamen in de lezingen en workshops:

    •    het ontwikkelen van interfaces door kunstenaars voor lokale en translokale netwerkomgevingen.
    •    de openbare ruimte als plaats voor actie en interventie .
    •    de nieuwe economie - het herdefiniëren van de politiek, de burger, en het subject.
    •    het immateriële werken.
    •    nieuwe vormen van samenwerking via online netwerken voor kunst, design en de industrie.

De stad is tegenwoordig onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Haar buitengrenzen vervagen, ze wordt doorkruist door nieuwe technologische infrastructuren en er ontstaan nieuwe culturele en maatschappelijke domeinen, soms zichtbaar, vaak ook onzichtbaar. De stad in de traditionele zin wordt vervangen door een groot aantal urbane zones, plekken, krachtlijnen en subculturen die het lokale overschrijden en koppelen aan translokale en globale processen. Het programma bij V2_ richtte zich op de presentatie van bijzondere mediaprojecten van kunstenaars uit Nordrhein Westfalen in de vorm van lezingen, workshops en een tentoonstelling. In het bijzonder werd samengewerkt met de Kunsthochschule für Medien in Keulen. Het doel was om de banden en samenwerking met kunstenaars en instellingen in Nederland en speciaal Rotterdam te versterken. Het programma bracht kunstenaars, theoretici, wetenschappers en publiek bij elkaar op het gebied van media, architectuur en het bedrijfsleven. Een speciaal accent in de programma´s lag op het inzetten van online netwerken voor het ontwikkelen van samenwerkingsprojecten op het gebied van presentaties, onderzoek en productie en nieuwe vormen van distributie.

De tentoonstelling van David en Ulrike Gabriel onder de titel Memory Arena, bood het publiek de mogelijkheid om in een virtuele wereld betekenis te geven aan teksten en beelden die het zelf produceerde door in deze virtuele wereld aanwezig te zijn. Via drie grote projecties van de virtuele wereld kon het publiek het gedrag van de andere bezoekers, deelnemers aan deze wereld volgen. Het systeem (de computer die de VR omgeving deels genereerde) ontwikkelde verbanden en relaties tussen de woorden en beelden die het publiek via haar gedrag genereerde. De IKON televisie maakte een speciaal televisieprogramma rond het werk van David en Ulrike Gabriel.

Document Actions
Mailinglist: Subscribe to the English or Dutch version.

Follow usfacebook_16.png twitter_16.png youtube_16.png Favicon Vimeo googleplus
Related Items
Urban Tendencies Nov 01, 1999 08:30 PM

Series of lectures and workshop on the topic of artistic interfaces to urban processes as part of ...

New Economy Nov 03, 1999 08:30 PM

Series of lectures and workshop as part of the Urban Strategies - Urban Agency program delving on ...

Kunst.NRW.NL Oct 22, 1999

a cultural exchange project between Nordrhein-Westfalen and the Netherlands

Public Agency Nov 02, 1999 08:30 PM

Series of lectures and workshop on the topic of designing the new public domain as part of the ...

Connective Tools Nov 05, 1999 09:30 PM

Series of lectures and workshop as part of the Urban Strategies - Urban Agency program on the topic ...

Immaterial Labour Nov 04, 1999 08:30 PM

Series of lectures and workshop as part of the Urban Strategies - Urban Agency program delving on ...

Urban Tendencies - Workshop: report

Report by Lisa Haskel about the Urban Tendencies workshop

Urban Tendencies - Lectures: report

Report by Nadia Palliser about the Urban Tendencies lectures

Wiretap 5.10 - Interfacing Publics Oct 24, 1999 02:00 PM

Wiretap 5.10 "Interfacing Publics - Strategies for the new public domain" featured presentations by ...

Public Agency - Workshop: report

Report by Lisa Haskel about the Public Agency workshop.

IO_Dencies

'IO_Dencies' (1998) is a project by Knowbotic Research +cF which transposes urban questions from ...

Immaterial Labour - Lecture: report

Report by Nadia Palliser about the Immaterial Labour series of lectures

New Economy - Lecture: report

Report by Nadia Palliser about the New Economy series of lectures

Grounding (theme)

Under the title V2_001 Grounding, the programme in 2001 of V2_Organisation Rotterdam dealt with the ...

Workshop Shanghai eArts Festival Oct 19, 2008

Urban Space, Time to Play workshop

Immaterial Labour - Wokshop: report

Report by Lisa Haskel about the Immaterial Labour workshop.

more ...
 
Personal tools
Log in