Wiretap 3.12 - V2_ Christmas Special

Under the tree with Wim Nijenhuis (NL) and Arjen Mulder (NL).

Wiretap 3.12 - V2_ Christmas Special

Wiretap 3.12; photo: Jan Sprij

21
Dec 1997
14:00 to 18:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
 

Is technology a means to get rid of the body?

Who doesn't know the paralyzing sensation of laziness, tiredness, disappointment about love, bad indigestion and flatulence? Who doesn't dream about getting rid of the unpleasant aspects of our body? Wouldn't it be a blessing to be released from all these bothersome things, either through pills, powders, an injection or an operation -- or to forget everything in front of the TV set, to drift away on the Internet or even to disappear in it, like Timothy Leary? It is not difficult to imagine that the comfort of technology can easily turn into hatred of the body.

This hatred of the body can get worse and turn into hatred of the world and the cosmos in general. This manifests itself in theological theses that see the body and the world as work of the devil.

 

Nederlands / Dutch text


Lichaamshaat kan gemakkelijk verergeren tot wereldhaat, of haat tegen de kosmos in het algemeen. Wereldhaat krijgt zijn uitdrukking in theologische leerstellingen die het lichaam en de wereld zien als het werk van de duivel. Dat was de visie van de Gnosis, een dualistische religie, die ontstaan is ongeveer 200 jaar voor Christus. De anti-materialistische visie van de Gnosis lijkt tegenwoordig zijn technische fase te zijn ingegaan.

De wiretap zal bestaan uit een parallelle lezing van Wim Nijenhuis en Arjen Mulder in de traditie van het kerstverhaal. Beide verhalen vervlechten met elkaar en proberen in hun speurtocht de religieuze aspiraties van veel technische ondernemingen te achterhalen.

Wim Nijenhuis zal hierbij de religieuze en Arjen Mulder de technologische kant voor zijn rekening nemen. Zij zullen afwisselend gedeelten voorlezen uit eigen werk en dat van anderen, waaronder auteurs als Peter Sloterdijk, Paul Virilio en John Lilly. Tegelijkertijd zullen zij elkaar voortdurend onderbreken en proberen een tweegesprek te beginnen. Er zullen sekten voor het voetlicht komen zoals de Extropians en Heaven's Gate, maar ook mediafenomenen als de X-files en het Sci-fi-channel aangevuld met klassieke verhalen uit de ruimtevaart.

Ze zullen onderwerpen aansnijden zoals de Neo-gnosis, ad-hoc wonderen, de zondeval, onsterflijke cellijnen, de high van de gewichtloosheid, lichaamshaat, en wereldhaat zonder meer. Op deze wijze zullen ze religie en technologie onontwarbaar met elkaar verweven. Hiermee zal ons huidige technologische 'project' een verdacht metafysisch trekje krijgen van millenniair formaat ...

Het geheel zal in een warme elektro-Dickensiaanse ambiance gepresenteerd worden waar spacey kerst-liederen zich tomeloos aaneenrijgen in een beelden-stroom van techno-religieuze verschijningen.

Document Actions
Mailinglist: Subscribe to the English or Dutch version.

Follow usfacebook_16.png twitter_16.png youtube_16.png Favicon Vimeo googleplus
Related Items
Wim Nijenhuis

Wim Nijenhuis (NL) is an architectural theorist.

Arjen Mulder

Arjen Mulder (NL) is the author of a number of essay collections and works of art criticism.

Martin Wiedmer

Martin Wiedmer (CH) is Head of the Institute for Research in Art and Design.

Timothy Druckrey

Timothy Druckrey (US) is an independent curator, critic and writer.

Paul Virilio

Paul Virilio (FR) is an essayist, philosopher and media critic - with a special interest in ...

Maaike Post

Maaike Post (NL) is an editor.

Alessandro Ludovico

Alessandro Ludovico (IT) is an artist, writer and editor in chief of Neural.

Derrick de Kerckhove

Derrick de Kerckhove (CA) is a theorist.

Manifestation 4 - Symposium Oct 02, 1992 10:00 AM

The symposium with Kees Christiaanse (NL), Lebbeus Woods (US), Florian Rötzer (DE), Derrick de ...

Bert Mulder

Bert Mulder (NL) is a theorist and information specialist.

Arie Altena

Website editor at V2_.

Monika Bakke

Monika Bakke (PL) is a writer and editor.

Mark C. Taylor

Mark C. Taylor (US) is a philosopher of religion and cultural critic.

Understanding Media Theory Presentation May 06, 2004 08:00 PM

"Understanding Media Theory: Language, Image, Sound, Behavior" by essayist Arjen Mulder is a clear ...

Seiko Mikami

Seiko Mikami (1961–2015, US/JP) was a media artist and researcher.

Stephen Perella

Stephen Perella (US) (1956-2008) is an architectural theorist on hypersurfaces.

more ...
 
Personal tools
Log in