Over mediatheorie

Arjen Mulder maakt de mediatheorie inzichtelijk door alle belangrijke begrippen van de mediatheorie te bespreken op grond van concrete voorbeelden en ervaringen.

 

In Over mediatehorie wordt beschreven hoe onze communicatiemiddelen bepalen wat en wie we zijn, hoe we ons gedragen, waarover we wel en niet nadenken, hoe we onze gevoelens ontplooien of laten inperken, en wie we wel of juist niet kunnen bereiken. 

De mediatheorie biedt een verklaring voor praktisch alles wat er in onze wereld door mensen wordt gedacht, gedaan en ervaren. Dit explosieve gedachtegoed is in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld door allerlei auteurs van over de hele wereld, maar een synthese van hun ideeën bestond tot nu toe niet.

Over mediatheorie biedt zo'n synthese. Arjen Mulder vat het werk van eerdere auteurs samen, maar maakt de mediatheorie inzichtelijk door alle belangrijke begrippen, benaderingen en aandachtspunten van de mediatheorie te bespreken op grond van concrete voorbeelden en ervaringen. Dat houdt het boek toegankelijk - ook als het over complexe onderwerpen gaat als de geschiedenis van het taalgebruik, de werkwijze van de kunst of de onbewuste manier waarop we ons laten beïnvloeden door de media van de informatiemaatschappij.

Soms hilarisch, vaak fascinerend en altijd hoogst informatief, is Over mediatheorie een boek dat niet alleen bedoeld is voor studenten en kunstenaars, maar voor een ieder die belangstelling heeft voor onze tijd.

Arjen Mulder doceert mediatheorie op onder meer de Film en Televisieacademie in Breda en het HISK te Antwerpen.

 

Inhoud

Vooraf
Mediatheorie, de nieuwe wetenschap

Algemene mediatheorie: 

- Inleiding 

- Communicaties 

- Hermediatie 

Historische Mediatheorie:

- Inleiding 

- Gesproken taal 

- Geschreven taal

- Gedrukte taal 

- Getypte taal 

Praktische mediatheorie:

Inleiding 

- Situaties en 'de media' 

- Analoge lichamen, digitaal bewustzijn 

- Het virtuele object van interactieve kunst  

- Van media- naar softwaretheorie 

Noten

Literatuur 

Document Actions
Mailinglist: Subscribe to the English or Dutch version.

Follow usfacebook_16.png twitter_16.png youtube_16.png Favicon Vimeo googleplus
Related Items
Arjen Mulder

Arjen Mulder (NL) is the author of a number of essay collections and works of art criticism.

Book Launch: From Image to Interaction Mar 08, 2011 07:30 PM

After the success of Understanding Media Theory, V2_ is proud to present Arjen Mulder’s new book, ...

From Image to Interaction

In "From Image to Interaction," Arjen Mulder traces evolutionary lines in the fine art of the past ...

Van beeld naar interactie

In "Van beeld naar interactie" volgt Arjen Mulder ontwikkelingslijnen uit de beeldende kunsten van ...

Understanding Media Theory Presentation May 06, 2004 08:00 PM

"Understanding Media Theory: Language, Image, Sound, Behavior" by essayist Arjen Mulder is a clear ...

Joke Brouwer

Adjunct Director V2_

NAi Publishers

NAi Publishers (NL), connected to the Netherlands Architecture Institute (NAI), is a ...

Arie Altena

Website editor at V2_.

Understanding Media Theory

Arjen Mulder makes media theory understandable by discussing all the concepts, approaches and areas ...

Rudolf Frieling

Rudolf Frieling (DE) is a media arts curator.

Sandra Fauconnier

Sandra Fauconnier (BE/NL) is a researcher and media archive expert.

Katja Kwastek

Katja Kwastek (DE) is an art historian with a focus on digital media art and interactive art.

My First Recession Sep 12, 2003 04:00 PM

A book presentation with author Geert Lovink, during N5M4.

Margriet Schavemaker

Margriet Schavemakers is head of collections at Stedelijk Museum, and initiator of ARtours.

Oliver Grau

Oliver Grau (DE/AT) is an art historian, media theoretician and Dean of the Department for Image ...

Joris van Ballegooijen

Joris van Ballegooijen (NL) works at the Creative Industries Fund NL.

more ...
 
Personal tools
Log in