35
years
v2_
 

40 years of V2_ in the V2_archive

A short text in Dutch by Arie Altena about the V2_archive, written for the publication that celebrates 40 years of V2_.

Het archief van V2_ biedt een manier om de ontwikkeling van kunst en technologie te volgen. Op de website zijn op dit moment (december 2021) beschrijvingen te vinden van meer dan 1300 events die in de afgelopen veertig jaar door V2_ werden georganiseerd, zo’n 600 langere teksten die daarbij horen (essays, lezingen), bijna 1000 (kunst)werken die er werden getoond, en iets meer dan 1600 biografieën van kunstenaars, sprekers en anderen. Daaraan zijn honderden video’s gekoppeld – variërend van complete registraties van events tot korte interviews met kunstenaars – honderden scans van programmaboekjes en pdfs van artikelen, en duizenden foto’s. Het groeit iedere dag, met elke toevoeging aan de website, en met iedere activiteit die V2_ onderneemt.

Uit zo’n archief komt geen eenduidig beeld naar voren. Dat is zo goed als onmogelijk bij de diversiteit en de omvang. Is er wel één verhaal te vertellen van de ontwikkeling van kunst en technologie en samenleving? Er zijn vele verhalen te vertellen, ieder legt een andere nadruk, is op zoek naar andere aspecten, heeft zijn eigen interesses. Met afstand in de tijd is ook niet per se duidelijk wat indertijd van cruciaal belang was en wat een nevenprogramma. Een archief nodigt uit tot onderzoek, grasduinen en het ontdekken van verbanden. Je kunt er richtinggevende verhalen mee construeren of onderbouwen, maar je vindt ook materiaal dat zo’n verhaal nuanceert of tegenspreekt.

Een archief komt tot leven door het te gebruiken. Het archief representeert nog geen geschiedenis, het bezit de potentie om geschiedenis te schrijven. In het archief zit nou eenmaal wat er is bewaard, om wat voor reden dan ook. Omdat iets van belang werd geacht, en soms omdat iets toevallig in de kast bleef liggen, of in het mapje op de computer zat dat jaar na jaar werd meegekopieerd. Een archief is nooit volledig. Er hadden altijd meer documenten bewaard kunnen worden, of andere, meer foto’s gemaakt, meer social media vermeldingen gesaved. Werken en activiteiten had ook anders gedocumenteerd kunnen worden, waardoor misschien andere aspecten ervan naar voren waren gekomen. Iedere onderzoeker moet een gevoel hebben voor wat er mist of zou kunnen missen. Zonder interpretatie is een archief niets dan een losjes geordende database, die ook anders geordend had kunnen worden. Elk archief heeft dus een ‘bias’. De belangrijkste bias van het V2_archief is dat het alleen toont wat er door en bij V2_ werd georganiseerd, inclusief het Dutch Electronic Art Festival (1994–2014). Sommige events zijn uitstekend gedocumenteerd, andere, die misschien wel belangrijker waren, minder goed. Op de website is het materiaal ontsloten dat waarschijnlijk het meest van belang is voor studenten, kunstenaars en anderen met een meer dan gemiddelde interesse in kunst en technologie. In computermapjes die zijn geordend per jaar, is binnen V2_ nog meer digitaal materiaal te vinden, ook video, en wie dat echt wil kan bij V2_ vragen of er iets is te vinden is op bijvoorbeeld de rest van de honderden miniDV-tapes, of in de dozen met flyers en andere documenten.

Arie Altena, december 2021

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in