35
years
v2_
 
Jon Wozencroft

Jon Wozencroft

Jon Wozencroft

Jon Wozencroft (GB) is the famed graphic designer behind Touch.

London based graphic designer Jon Wozencroft is one of the co-founders (together with historian Mike Harding) of the music publishing company Touch that this year celebrates its twentieth anniversary. From its first publications in 1981 Touch has both stimulated the imagination and challenged the eardrums of listeners with editions that go beyond traditional conventions of what is supposed to be music. Touch's extraordinary packaging has always been the work of Wozencroft who, besides working as a teacher, is associated with the experimental typographical publication FUSE. At the recent Sonar Festival in Barcelona Wozencroft designed the exhibition Invisible if only…. He lectures at RCA (UK).

http://www.touchmusic.org.uk

 

Nederland / Dutch text

De uit Londen afkomstige grafisch ontwerper Jon Wozencroft is samen met de historicus Mike Harding de oprichter van de muziekuitgeverij Touch, die dit jaar zijn twintigste verjaardag viert. Vanaf de eerste uitgaven in 1981 heeft Touch de fantasie van de luisteraar geprikkeld en de oren uitgedaagd met uitgaven, die zich begeven voorbij de traditionele conventies over wat muziek is. De uitzonderlijke verpakkingen van Touch zijn altijd het werk geweest van Wozencroft, die behalve zijn werk als docent ook verbonden is aan de experimenteel-typografische uitgave FUSE. Op het recente Sonar festival in Barcelona richtte Wozencroft de tentoonstelling Invisible if only... in.

http://www.touchmusic.org.uk

 

bio: 2001

Document Actions
Personal tools
Log in