35
years
v2_
 

Lena van Tijen

Lena van Tijen is a writer and researcher.

Lena van Tijen's work is regularly published in the Dutch contemporary art magazine Metropolis M. In 2016 she completed her bachelor's degree in Fine Art at AKV St. Joost in Breda. In 2018 she attained her master's degree in Comparative Arts and Media Studies cum laude at the Vrije Universiteit in Amsterdam with a study of the digital archive of V2_ as a work of art in its own right. Her areas of interest are artist archives, art as historiography, and art and historiography. Lena is currently working on her own research into the art-historical and political implications of spatial interventions that took place in one and the same monumental location in Croatia from 1929 to 2009.

Dutch

Lena van Tijen is schrijver. Haar werk verschijnt geregeld in Metropolis M. In 2016 voltooide zij haar bachelor Autonome Beeldende Kunst aan AKV St. Joost in Breda. In 2018 rondde ze de master Comparative Arts and Media Studies cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met een studie naar het digitale archief van V2_ als een opzichzelfstaand kunstwerk. Haar interessegebieden zijn kunstenaarsarchieven, kunst als geschiedschrijving en kunst én geschiedschrijving. Momenteel werkt Lena aan eigen onderzoek naar de kunsthistorische en politieke implicaties van ruimtelijke interventies die hebben plaatsgevonden op dezelfde monumentale locatie in Kroatië van 1929 tot 2009.

Document Actions
Personal tools
Log in