35
years
v2_
 
Rene Beekman

René Beekman; photo: Jan Sprij

Rene Beekman

René Beekman (NL) is a visual artist: "I choose my images like a composer chooses instruments for their timbre, harmonics and spectrum."

René Beekman works as visual director in video and is also the author of a number of articles that explore the relationship between image and sound in the digital age. Some of his sound pieces have been released on CD. Having finished his education at the AKI Art Academy in Enschede, Beekman then went to IRCAM in Paris, among other places. IRCAM has a reputation as a leading institute in the field of innovative technology that facilitates a steadily increasing integration of image and sound. Here, Beekman was introduced to software like Max/MSP and nato that allows a direct interaction between image and sound. Images directly trigger sounds, and vice versa. As a visual director Beekman's choice of imagery is guided by more or less "musical" principles. I choose my images like a composer chooses instruments for their timbre, harmonics and spectrum.

(source: lecture Composing Images by Beekman, published in Lier en Boog, volume 15, Series of Philosophy of Art and Art Theory).

http://raakvlak.net/


Nederlands / Dutch text

René Beekman is actief als beeldregisseur van videowerken. Daarnaast heeft hij publicaties op zijn naam staan, die ingaan op de relatie tussen beeld en geluid in het digitale tijdperk. Ook zijn een aantal van Beekmans' geluidsstukken op cd uitgebracht. Na zijn opleiding aan de AKI - Academie voor beeldende kunst in Enschede bezocht Beekman onder meer het IRCAM te Parijs. Het IRCAM geldt als een vooraanstaand instituut op het gebied van innoverende technologie, die een steeds verdergaande integratie tussen beeld en geluid mogelijk maakt. Beekman kwam hier in aanraking met softwareprogramma's als Max/MSP en nato; Software die een directe wisselwerking mogelijk maakt tussen beeld en geluid; beeld kan rechtstreeks geluid aansturen en andersom. Als beeldregisseur laat Beekman zich bij zijn beeldkeuzes leiden door min of meer 'muzikale principes': Zoals een componist een instrument kiest omwille van toonhoogte, harmonie en spectrum, zo kies ik mijn beelden.

(bron: lezing Composing Images door Beekman, gepubliceerd in Lier en Boog, volume 15: Series of Philosophy of Art and Art Theory).


Document Actions
Personal tools
Log in