35
years
v2_
 

100,000 STREETS

"100,000 Streets" is an interactive installation by Geert Mul.

100,000 STREETS

Geert Mul: 100,000 STREETS

100,000 Streets maps the visual overlap of cities all over the world. Especially developed software analyses city images taken from the Internet and, on the rhythm of the visitor's movements, it threads them together into a kaleidoscopic fan. The video wall demonstrates what globalization means for the look of our streets

 

Would you like to know what a mix of New York, Tokyo and Rotterdam would look like as a city? With his 100.000 STREETS image artist Geert Mul explores the visual overlap of cities all over the world. Visitors to this interactive installation are treated to a tour of a kaleidoscopic fan of urban images that are retrieved from the Internet and selected on visual quality by especially designed, visually intelligent software. On the rhythm of the visitor's movements, the installation threads this raw material into well-ordered strings of images in a demonstration of the impact of globalization on the city.

This interactive work-out along 100.000 STREETS takes off as soon as the visitor steps onto a platform equipped with a motion sensor, situated before a half circle of monitors. The sensor activates a database that contains images from the Internet and their corresponding image analyses. From this database the installation compiles a collage of image and sound, relating the sound to the visual characteristics of the images used. The visitor can influence this collage by moving on the platform. When the visitor stops moving, the collage disappears from the video wall.

For this visual analysis 100.000 STREETS uses the especially designed software No-Ta-Ti-On. Images are analyzed both by parameters of content (urban structure, migration, architecture, clubs, wealth and so on) and by parameters of form (color, contrast, brightness and movement). No-Ta-Ti-On needs this information in order to establish patterns, for instance of all the skyscrapers or streets in the database ranked according to brightness and color. The software also controls how these patterns move across the video wall and it can blow up or shrink the images. Using the Internet as an easily accessible archive of randomly organized audio and visual data, 100 000 Streets also demonstrates the way digital applications/processes of data clustering allow for dynamic combinations and relations that generate information otherwise unimaginable/unperceivable: images of the global city.

These variables of speed and size are also influenced by the visitor's movements. The combination of parameters in the database with walk-o-meters of the visitor creates a dynamic visual poetry.

 

100.000 STREETS by Geert Mul (DEAF03) from V2_ on Vimeo.

 

Nederlands / Dutch text

Benieuwd naar wat voor stad een mix van New York, Tokio en Rotterdam zou opleveren? Beeldkunstenaar Geert Mul verkent met 100,000 STRATEN de visuele overlap van steden over de hele wereld. Bezoekers van de interactieve installatie maken een caleidoscopische wandeling langs een waaier aan stadsbeelden. De plaatjes worden van het internet gehaald en door speciaal ontwikkelde visueel intelligente software geselecteerd op beeldende eigenschappen en onderwerp. De installatie rijgt, op het ritme van bewegingen van de toeschouwer, dit ruwe beeldmateriaal aaneen tot geordende beeldreeksen en laat zo zien wat globalisering betekent voor de stad.

De interactieve conditietraining langs 100,000 STRATEN begint als de bezoeker plaats neemt op een platform met een bewegingssensor, midden voor een halve circkel van monitoren. De sensor activeert een database, waarin de afbeeldingen uit het internet en de bijbehorende beeldanalyses liggen opgeslagen. Uit deze database stelt de installatie een beeld- en geluidscollage samen, waarbij het geluid gerelateerd is aan de beeldeigenschappen van de plaatjes die worden gebruikt. De toeschouwer kan vervolgens variaties aanbrengen in de collage door op het platform te bewegen. Staat de toeschouwer stil, dan verdwijnt de collage van de videomuur.

100,000 STRATEN maakt voor haar beeldanalyses gebruik van de speciaal ontwikkelde software No-Ta-Ti-On. Afbeeldingen worden hierbij ontleed aan de hand van inhoudelijke parameters (rond stedelijke structuur, zoals migratie, architectuur, clubs, rijkdom etcetera) en formele parameters (zoals kleur, contrast, helderheid en beweging). No-Ta-Ti-On heeft deze informatie nodig om patronen te vormen, bijvoorbeeld van alle wolkenkrabbers of straten in de database, op volgorde van helderheid en kleur. Daarnaast stuurt de software de beweging van deze patronen over de videomuur aan en kan het de plaatjes vergroten of verkleinen. Deze variabelen, snelheid en grootte, worden eveneens beïnvloed door de bewegingen van de toeschouwer. In dit samenspel van parameters in de database en wandelmeters van toeschouwer ontstaat een dynamische beeldpoëzie.

 

Recensie de Volkskrant, 20-02-2003, pagina K21 (kunstkatern)

Menig kunstenaar is op zoek naar dat éne beeld dat alles uitdrukt, videokunstenaar Geert Mul (1965) houdt van véél beelden. Niet bang zijn voor de dynamiek van de moderne wereld, maar die veelheid omarmen, daar gelooft hij in. Als vj - Mul is een pionier op dat terrein - produceerde hij urenlang, op de beweging van de muziek, een langdurige doorgaande stroom van beelden, sinds een aantal jaren werkt hij ook met monitorwalls, installaties van gestapelde monitoren.

100.000 Streets, dat hij nu voor het Dutch Electronic Art Festival (DEAF03) in Rotterdam maakt, bestaat uit drie rijen van acht monitoren, die een halfronde muur vormen. "Het is iets minder dan 180 graden. Als je er voor staat moet je alles in een blik kunnen omvatten", legt Mul uit.

Het stratenplan van steden uit de hele wereld is zijn uitgangspunt: beelden van het straatleven in rijke en arme steden, moderne en historische steden, van natuur en architectuur, van het uitgaansleven en businesscentra - in totaal een half miljoen plaatjes haalt hij uiteindelijk van internet. Speciale software selecteert die op vormen, en kleur en andere kenmerken, zodat een bepaalde, gewenste ordening ontstaat.

"Als iemand voor de monitoren staat, komt er beweging in de beelden, vanuit een bepaald centrum, waarschijnlijk laat ik het linksonder beginnen. Ik wil de toeschouwer niet overdonderen met beelden, maar hem dwingen zich daar toe te verhouden, en daar zijn weg in te vinden."

Het gaat Mul in 100.000 Streets om de pure esthetiek en zeggenschap van het beeld. Maar een maatschappelijk statement gaat hij zeker niet uit de weg. De installatie Split representation, die hij in opdracht van de Hogeschool van Economische Studies in Rotterdam ontwerpt, is een continue beweeglijke collage van nieuws- en reclamebeelden, geplukt van televisiestations over de hele wereld. "Het zijn twee hele grote schermen, die acht jaar blijven functioneren. Dat genereert natuurlijk wel een boodschap."

Op de monitoren van 100.000 Streets schiet het portret van Bush voorbij. Toch de oorlog? "Je ontkomt er niet aan, vrees ik."

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in