35
years
v2_
 

Aeriology

"Aeriology" (1995) is an electromagnetic installation by Joyce Hinterding.

Aeriology

Joyce Hinterding: Aeriology; photo: Jan Sprij

Aeriology is an aerial, several kilometres in length, an energy gatherer, a reconfigurer of subtle fields. Aeriology is a project for an unfolding of the ethereal. A machine for the techné of the imperceptible. Form in the nature of a coil expands the possibilities for an art concerned with lines, flows and folds. These harmonising coils reveal through sympathetic amplification activity of the unseen.

Over 34 kilometres of wire were wrapped around the steel columns in the V2_ space to form an energy gatherer. A huge, semi-transparent wall of copper that was stimulated by imperceptible activities of the environment. The signals and waves that the installation picked up were fed into an audio system and were thus made audible for the human ear. An oscilloscope (with a video/data out) monitored the output of the antenna, while a surveillance camera tracked the movement and human interference in the electromagnetic environment. Images from both the oscilloscope and from the camera were projected onto the walls of the exhibition space.

 

Nederlands / Dutch text

Aeriology is een antenne waarmee energie opgevangen wordt, en waarmee velden op een subtiele manier gereconfigureerd worden. Een enorme spoel versterkt de activiteit van het onzichtbare en onhoorbare. Voor Aeriology werd 34 km koperdraad om de twee stalen kolommen in de V2_Presentatieruimte gewonden om aldus energiegolven te ontvangen. Zo ontstaat een grote halftransparante koperen muur die in werking wordt gezet door gewoonlijk onopvallende omgevingsactiviteit. De signalen en golven die de installatie oppikt werden in een geluidsinstallatie gevoerd en op die manier hoorbaar gemaakt voor het menselijke oor. Voorts werd met behulp van een oscilloscoop de antenne gekoppeld aan een videoprojector. Een bewakingscamera registreert de bewegingen en "storingen" van het publiek in de elektromagnetische omgeving, deze beelden werden toegevoegd aan de videoprojectie.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in