35
years
v2_
 

Afwezigheid van alle schuld

Afwezigheid van alle schuld (2020) is a two-channel video work by Robert Glas.

From an ever-increasing political emphasis on prevention and security, ‘risk assessment instruments’ such as ‘OxRec’ have acquired a permanent place in Dutch probation practice. OxRec calculates the risk of committing a criminal offence by combining factual data about the person in question — home address, criminal record, drinking behaviour, relational status, etc.— with known correlations between these factors and the risk to criminal behaviour.

Following the intuition that predictable behaviour can never be the product of free will, the project Afwezigheid van alle schuld (Absence of Guilt) uses fiction to examine the legal implications of the ambition to master the prediction of criminal behaviour.

Central to the project is a short film. A lawyer tries to exonerate a man charged with the assault of a police officer, using the prediction of his violent behaviour as evidence of his incapacitated willpower.

Credits

Actors: Emma Pelckmans & Raoul Copier
Director of photography: Tom Enzler
Sound (set): Marzouk Magouz
Postproduction sound: Victor Bontje
Script advice: mr. dr. Johannes Bijlsma, prof. dr. Gerben Meynen (University Utrecht)

4K video, two channel, 32 min.

Dutch

Vanuit een almaar toenemende politieke druk op veiligheid en preventie hebben risicotaxatie-instrumenten zoals OxRec in de afgelopen twee decennia een vaste plaats verworven in de Nederlandse reclasseringspraktijk. Instrumenten zoals OxRec berekenen het risico op het begaan van strafbare feiten door feitelijke gegevens over de persoon in kwestie – woonadres, strafblad, drinkgedrag, relationele status, etc. – te combineren met wetenschappelijk vastgestelde correlaties tussen deze factoren en crimineel gedrag.

Vanuit het idee dat voorspelbaar gedrag nooit het product van vrije wil kan zijn onderzoekt het project ‘Afwezigheid van alle schuld’ de juridische implicaties van de ambitie om crimineel gedrag accuraat te kunnen voorspellen.

Het hoofdonderdeel van het project is een korte fictiefilm. Een advocaat probeert een man die terechtstaat voor de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) vrij te pleiten, en voert hierbij een eerdere voorspelling van zijn gewelddadige gedrag op als bewijs voor zijn gebrekkige wilsvrijheid.

Photo: Fenna de Jong

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in