35
years
v2_
 

Conserveringstechnieken

"Conserveringstechnieken" (Preservation techniques), was an exhibition/work by Jos Vulto, shown as part of the Romantic Aesthetics Manifestation, 1986.

Conserveringstechnieken

Conserveringstechnieken; photo: Jan Sprij

Jos Vulto chooses the animal to illustrate his ideas about oppression and exploitation. Jos Vulto believes that bio-industry and meat production have distanced men from his roots. The installation shows animal skins with cattle heads, hung in wooden frames and string constructions. The geometry of the five or three-sided frames and string constructions are sometimes joined into cosmic forms. In this way, the representation of death is transformed into a symbol of freedom.

 

Nederlands / Dutch text

Jos Vulto kiest voor het dier om zijn ideëen over onderdrukking en uitbuiting in beeld te brengen. Bio-industrie en vleesproduktie hebben in zijn ogen de mens tezeer verwijderd van zijn wortels. De installatie liet dierhuiden met runderkoppen zien, opgespannen in houten raamwerken en draadconstructies. De geometrie van de 5- of 3-hoekige raamwerken en draadconstructies, waren soms onderling verbonden tot kosmische vormen, hierdoor werd de weergave van de dood getransformeerd tot een symbool van de bevrijding.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in