35
years
v2_
 

Incredible Strange Machines

"Incredible Strange Machines" (1993) by Brad Hwang are bricolage sound sculptures.

Incredible Strange Machines

Incredible Strange Machines; photo: Jan Sprij

Brad Hwang's Incredible Strange Machines are domestic appliances which gain new functions. Using steam propulsion, Brad Hwang constructed a huge instrument (10 meters long), consisting of 50 metal soup bowls which were suspended between floor and ceiling on metal wires. As the wires were vibrated by steam driven levers, the bowls functioned as sounding chambers. As part of the sound sculpture, the audience could eat soup from the bowls, thereby changing the quality of the sound.

 

Nederlands / Dutch text

Huishoudelijke apparaten die nieuwe functies krijgen. Door stoomaandrijving construeerde Bratt Hwang een groot instrument (10 meter lang). Het instrument bestond o.a. uit 50 metalen soepkoppen die via gespannen draden tussen plafond en vloer hingen. De soepkommen fungeerden als klankkast doordat de draden waarmee ze bevestigd waren via lange stangen (aangedreven door stoom) in trilling werden gebracht. Het publiek kon als onderdeel van de klanksculptuur soep eten uit de 50 soep/klankborden waardoor de klanken uit de kommen voortdurend veranderde.

Incredible Strange Machines by Brad Hwang (1993) from V2_ on Vimeo.

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in