35
years
v2_
 

MediaFilter

"MediaFilter" (1995-) by Paul Garrin is a social critique webproject and multimediatic online environment.

MediaFilter

Paul Garrin: Mediafilter

A multimediatic environment with on-line information and communication facilities built around the World Wide Web site MediaFilter. This project is located at the intersection between art, media, politics and communities.

MediaFilter provides information and facilitates communication about and for politically tense areas, including war zones, it offers analyses of current political developments, and supports various initiatives of political and art activism. A current focus lies on the situation in former Yugoslavia, where MediaFilter cooperates with the Zagreb-based Zamir network that has maintained communication channels across Yugoslavia via the German Zerberus server of the group Foebud in Bielefeld, and with the periodical arkzin, one of the few remaining independent media in the area. The site is thus a forum for discussion, for making contact, and a switchboard between a variety of information channels.

Mediafilter articulates the close relation between art, media, technology, and political action. It creates an actual site on the WWW which allows for meetings, communication and information exchange which would otherwise be impossible. The presentation of MediaFilter during the N5M will be in the form of an information centre on the first floor of the V2_Building. A number of computer terminals will be available for visiting the internet site and its links. Via cable and satellite dish, connections will be made with local, national and international tv and radio channels, and an on-site juxtaposition of different communication media (newspaper, tv, telephone, etc.) will make it possible to explore the functions of and the relations between those media. In a series of presentations, workshops, live and on-line discussions and events, we will deal with the relation between different communication channels, information and political action.

source: http://www.tacticalmediafiles.net/article.jsp?objectnumber=37894

http://Mediafilter.org/MFF/mfhome

 

Nederlands / Dutch text

De WWW-site MediaFilter, opgezet door een groep mensen rond de New Yorkse media-activist Paul Garrin, is door ons gekozen als een voorbeeld van de verschillende lagen van - en mogelijkheden voor - communicatie die worden ondersteund door dergelijke netwerken. MediaFilter informeert en maakt communicatie mogelijk over en voor politiek gevoelige omgevingen, inclusief plaatsen waar oorlog gevoerd wordt. MediaFilter levert analyses van hedendaagse politieke ontwikkelingen en ondersteunt diverse initiatieven op het gebied van politiek en kunstzinnig activisme. De blik is momenteel met name gericht op de situatie in het voormalige Joegoslavië, waar MediaFilter samen werkt met het zich in Zagreb bevindende Zamir netwerk. Deze hebben de communicatie-lijnen met Joegoslavië opengehouden, gebruik makend van de duitse Zerberus-server van de groep Foebud in Bielefeld en in samenwerking met het tijdschrift arkzin, één van de laatste overgebleven onafhankelijke media in die regio. Op die manier fungeert de WWW-site MediaFilter als een discussie-forum voor het maken van contact en als een centrale tussen diverse informatie-kanalen.

MediaFilter geeft een beeld van de directe relatie tussen kunst, media, technologie en politieke actie. Het heeft een plaats op het WWW gecreëerd waar mogelijkheden bestaan voor ontmoetingen,communicatie en het uitwisselen van informatie die anders onmogelijk zouden zijn geweest. De presentatie van MediaFilter tijdens de N5M heeft de vorm van een informatie-centrum op de 1e etage van het V2_Gebouw. Er waren een aantal computers beschikbaar zijn voor toegang tot de WWW-site en de links daarin. Gebruikmakend van de kabel en een satelliet-schotel werden verbindingen gemaakt met lokale, landelijke en internationale televisie- en radio-stations. Deze werden op de site met verschillende communicatie media bijeengebracht worden (kranten, televisie en telefoons, etc.), zo wordt de mogelijkheid gecreëerd om een beeld te vormen van de functie van en de relaties tussen die media. Gedurende een serie presentaties, workshops, live- en online-gesprekken en presentatie zullen we ingaan op de relatie tussen diverse communicatie kanalen, informatie en politieke actie.

Een belangrijk onderdeel van de presentatie van MediaFilter tijdens de N5M was de verbinding met collega-projecten in het voormalig Joegoslavië, en met gerelateerde plaatsen en projecten elders. Sommige van de verbindingen zullen worden gemaakt door de afgevaardigden van deze projecten die vertegenwoordigd zijn op de N5M zelf. Tijdens een speciale workshop (19 januari om 14.00uur) komen mensen samen van: Mediafilter, Zamir, arkzin, FoeBud en andere groepen, zij deden toen een presentatie en spraken over hun trans-lokale samenwerking. De omgeving van MediaFilter was tevens beschikbaar als een laboratorium voor de andere deelnemers aan de N5M om nieuwe mogelijkheden voor samenwerking te vinden en om te leren hoe dergelijke netwerken op te zetten en te continueren.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in