35
years
v2_
 

Molecular Clinic 1.0

"Molecular Clinic 1.0" (1995-1996) is a web project by Seiko Mikami.

Molecular Clinic 1.0

Seiko Mikami: Molecular Clinic 1.0

During DEAF95, Seiko Mikami presents Molecular Clinic 1.0, a WWW project that was developed for Tokyo's ArtLab. In this work Seiko Mikami intends to illustrate the recent theory in molecular biology that every natural molecular structure in the world can be replicated artificially via the manipulation of the molecular chain. The project does not limit itself to relaying static information to be viewed by the onlooker, but takes on its meaning from the interaction of users worldwide who manipulate and change the project in unexpected and random ways. The word clinic in this case also means inspection or exchange. In the process of exchanging a molecule between the homepage and the user's computer, the individual molecule will be inspected on the user's side. Sometimes a molecule will be infected with a virus or the user may treat and even repair a molecule. When it is uploaded back to the host, this exchange will result in manipulations that will alter the structure of the work as a whole.

 

Nederlands / Dutch text

Seiko Mikami presenteert Molecular Clinic 1.0, een WWW project dat ontwikkelt werd bij Canon ArtLab in Tokyo. In dit werk tracht Seiko Mikami de opgang makende theorie te illustreren dat iedere natuurlijke moleculaire structuur kunstmatig nagemaakt kan worden door de moleculaire keten te manipuleren. Het project is niet beperkt tot de beschikbaarheid van statische informatie maar ontleent zijn betekenis aan de interactie van wereldwijde gebruikers die het project op onverwachte en toevallige manieren manipuleren en veranderen. Het woord 'kliniek' betekent in dit verband dan ook tevens 'inspectie' of 'uitwisseling'. Tijdens de uitwisseling van een molecuul tussen de thuispagina en de computer van de gebruiker zal het molecuul onderzocht worden door de gebruiker. Soms zal een molecuul geinfecteerd zijn door een virus, of de gebruiker zal een molecuul behandelen of zelfs repareren. Als het wordt teruggestuurd naar de gastmachine zal deze uitwisseling resulteren in manipulaties die de structuur van het gehele werk beonvloeden.

http://sc_web.cnds.canon.co.jp/molecular_clinic/artlab_bionet/

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in