35
years
v2_
 

Out of the Present

"Out of the Present" (1995 / 1999) is a feature film by Andrej Ujica.

Out of the Present

Andrej Ujica: Out of the Present

A film about a mission on the Mir space station during the historical twilight zone of the end of the Soviet Union in 1991-92. It confronts our clean image of space travel with an immediate, unromantic reality.

 

Text from Machine Times

From their timeless world the gods once looked down upon all the teeming ants on earth. Out of the Present is a 92-minute film about the space station Mir made from documentary footage from 1991 and 1992, when the Soviet Union was falling apart, communism was discarded and for a while people had other things on their minds than astronauts high in the sky. The Russian cosmonaut who was thus forced to orbit the earth for 310 days - in 92-minute laps - was asked by a journalist, "When you left, the Soviet Union still existed and Gorbachev was still in power. Now Leningrad, your hometown, is called St. Petersburg. Which change impressed you the most?" Silence in the space station.

Then the cosmonaut answered: "It's hard to say. So many things have changed. But what amazes me the most is: just now it was night, and now it is day and the seasons just fly by. I'd say that is the most impressive thing you see from up here." Nature comes before history, says this astronaut: that is what you see from the vantage point of the gods. Andrej Ujica: "Space travel is a metaphysical project. There is no other reason for keeping a permanent space station in orbit but the continuation of the meta or outer-historical position." Timelessness has been technologically realized, literally over our heads.

But what a mess it is in those godly spheres! Out of the Present confronts our clean image of space travel with the chaotic reality of it. At the same time it confronts our image of space travel as a scientific enterprise with the euphoric primeval experience evoked by zero gravity. Ujica: "In a state of weightlessness we return to our state as embryos in the womb." The exploration of the most unknown terrain to us earthbound creatures - space - is simultaneously the exploration of the most familiar thing within us: our first consciousness. In this "high," there is no greater pleasure than staring out the window at Mother Earth. From the void, an empty universe, the cosmonauts look out at what makes this void endurable: their planet. Our planet.

 

Dutch text / Nederland

Vanuit hun tijdloze wereld keken de goden ooit toe op het aardse gewriemel. Out of The Present is een film van 92 minuten over het ruimtestation Mir, gemaakt met documentaire beelden uit de jaren 1991 en 1992, toen de Sovjetunie uiteenviel, het communisme werd opgedoekt, en men even wat anders aan het hoofd had dan de astronauten boven de aarde. Aan de Russische kosmonaut die zich hierdoor gedwongen zag 310 dagen lang baantjes rond de aarde te draaien - van telkens 92 minuten - stelt een journalist een vraag. 'Toen je wegging bestond de Sovjetunie nog en was Gorbatsjov aan de macht. Nu heet Leningrad, je geboortestad, Sint-Petersburg. Welke verandering maakt de meeste indruk op je?' Stilte in het ruimtestation. Dan antwoordt de kosmonaut: 'Moeilijk te zeggen. Er is zoveel veranderd. Maar wat mij misschien het meeste verbaast: zo net nog was het nacht, nu is het dag, en de seizoenen vliegen voorbij. Dat is wel het indrukwekkendste wat je van hieruit ziet.' De natuur komt vóór de geschiedenis, zegt deze astronaut: dat zie je vanuit het standpunt van de goden. Andrej Ujica: 'Ruimtevaart is een metafysisch project. Er bestaat geen andere reden voor een permanent ruimtestation in een baan rond de aarde dan het instandhouden van het boven- of buitenhistorische standpunt.' De tijdloosheid is voortaan technisch gerealiseerd, letterlijk boven ons hoofd. Maar wat een rommel is het in die goddelijke sfeer! Out of The Present confronteert ons cleane beeld van ruimtevaart met de chaotische realiteit. Het confronteert tegelijk ons beeld van de ruimtevaart als wetenschappelijk project met de euforische oerervaring die zero gravity oproept. Ujica: 'In gewichtloze toestand keert men terug tot de staat van embryo in de baarmoeder.' De exploratie van het meest onbekende voor aardgebonden wezens als wijzelf - de ruimte - is tegelijk de exploratie van het allerbekendste in ons - ons eerste bewustzijn. In deze roes bestaat er geen groter genoegen dan uit het raam naar moeder aarde te staren. Vanuit het niets, een leeg heelal, zien de kosmonauten uit naar wat dat niets leefbaar maakt, hun planeet. De onze.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in