35
years
v2_
 

Pockets Full of Memories

"Pockets Full of Memories" is a work by George Legrady. It was shown in the exhibition of DEAF03.

Pockets Full of Memories

George Legrady: Pockets Full of Memories (the installation)

Pockets Full of Memories is an installation that explores the workings of collective memory and gives insight into complex data structures. Visitors create an archive by digitizing and describing a personal object they carry with them. Both the object and the description are added to a dynamic database, that allows visitors to establish their own relationships and links. The result is visualized as a large screen projection, and can also be accessed via DEAF03's website

Pockets Full of Memories is both an on-line and on-site installation that explores the topic of collective memory and gives insight into complex data structures. Visitors to the installation contribute to an archive by letting the installation scan a personal object they carry with them. This results in a two-dimensional map of digitized objects that is projected onto a large screen. The image archive becomes richer through the interaction with visitors, who rearrange objects and invest them with meaning.

The installation has two rooms. The entrance holds an information booth where visitors can scan a personal item to be included in the database, fill out a questionnaire and describe the item by a number of properties and keywords. On the basis of these linguistic characteristics, a 'self-organizing map' algorithm assigns the objects a position within the database structure. This self-organizing system, based on neural network structures, will position objects that overlap semantically next to each other on the map and also make sure their position is continuously updated.

In the exhibition space itself, the ordered images of the visitors' objects are projected onto a screen and the visitors can respond via web terminals, thereby initiating a 'conversation' between themselves, the on-line audience and the archive. Via a website all objects can be assigned new keywords, comments can be added, and positions and relationships can be changed. All of this additional information is added to the database, creating a rich mosaic of objects with a past. Not only does Pockets Full of Memories reflect the diversity of its audience, but, more importantly, it reveals how this diversity comes about.

 

Pockets Full of Memories by George Legrady (DEAF03) from V2_ on Vimeo.

 

 

Nederlands / Dutch text

Pockets Full of Memories is een on line en museale installatie die de werking van een collectief geheugen onderzoekt en complexe datastructuren inzichtelijk maakt. Bezoekers van de installatie stellen zelf een archief samen door een persoonlijk voorwerp, dat ze bij zich dragen, te digitaliseren. Het resultaat is een tweedimensionale staalkaart van gedigitaliseerde objecten, die geprojecteerd wordt op een groot scherm. De rijkdom van het beeldarchief groeit door interactie met het publiek dat de objecten hergroepeert en van betekenis voorziet.

De installatie bestaat uit twee ruimtes. In de entrée staat een informatiezuil, waar de bezoeker een persoonlijk voorwerp in de database inscant, een vragenlijst invult en het voorwerp beschrijft aan de hand van een verzameling eigenschappen en trefwoorden. Op basis van deze talige karakteristieken krijgt het object een plaats toegewezen in de database-structuur door een Self-organizing Map-algoritme. Dit zelf-organiserend systeem, geïnspireerd op neurale netwerkstructuren, positioneert objecten met een overlap in semantische beschrijving naast elkaar op de kaart en zorgt tegelijkertijd voor een voortdurende update van deze posities.

In de tentoonstellingsruimte worden de gegroepeerde beelden van de publieksvoorwerpen geprojecteerd, waarop het publiek kan reageren via webterminals. Er onstaat een dialoog tussen bezoekers van de tentoonstelling, on-linepubliek en het archief. Een website biedt de mogelijkheid ieder object van nieuwe trefwoorden en commentaar te voorzien, posities aan te passen en relaties te verleggen. Deze extra gegevens worden toegevoegd aan de database en er ontstaat een rijk mozaïek van objecten met een verleden. Pockets Full of Memories weerspiegelt zo niet alleen de diversiteit van haar publiek, maar onthult vooral hoe zo'n schakering tot stand komt.

 

 

Credits for Pockets full of Memories

Concept & Creative Direction
George Legrady

Exhibition Curator for the Centre Georges Pompidou, Paris
Boris Tissot

Kohonen SOM Self-Organizing Map Integration
University of Art and Design Helsinki
Dr.Timo Honkela, Timo Koskenniemi and MediaLab team

Scan Station, Database, SOM System Integration
c3 Center for Media and Communication, Budapest
Marton Fernezelyi, Zoltan Szegedy-Maszak

SOM, Data, System Integration
Ethan Kaplan

Projection Visualization Design
Jean Lafargue (Pompidou), Andi Schlegel (DEAF 03)

Questionnaire Design and Data Analysis
Dr. Brigitte Steinheider, University of Oklakoma, Tulsa

Internet Data Access, System Integration
ATON/Create Research, UC Santa Barbara
Andreas Engberg

Graphic Design & Visual Identity
Projekttriangle Design, Stuttgart
Martin Grothmaak, Danijela Djokic, Juergen Spaeth

Financial Support
The Daniel Langlois Foundation for the Arts, Science and Technology, Montreal
The College of Letters and Science at the University of California, Santa Barbara

More: http://www.pocketsfullofmemories.net/

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in