35
years
v2_
 

Rooking

"Rooking" is a project by Jos Vulto which took place in the Rouppe Complex.

Rooking

Rooking; photo: Jan Sprij

Rooking is ontstaan vanuit een gefscineerdheid in ambachtelijke konserveringstechnieken als ook in rituelen van reiniging en loutering. In het proces van Rooking worden beiden verenigt. De installatie is een reusachtige rookinstallatie speciaal gebouwd voor het Rouppe-complex. Tijdens de Rooking wordt het gebouw/object gekonserveerd. De rook brengt een beschermende laag aan zodat het voor de verdere duur onaantastbaar is voor de parasiterende invloeden. D.m.v. Rooking wordt de schoonheid van een gebouw vastgelegd. De afdruk op de Rookwade is direct en in zijn totaliteit karakeristiek voor het gebouw en draagt daarom de essentie van het gebouw/object in zich. Wanneer het gebouw gesloopt is blijft de wade als getuigend relikwie van het onontkenbaar bestaan van het gebouw als zodanig. Na Rooking is het niet van belang of het gebouw behouden blijft of gesloopt. De Rooking is uitgevoerd, de Rookwade getuige, het gebouw is gelouterd en kan aan de eeuwigheid worden toegevoegd.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in