35
years
v2_
 

TechnoSphere

A virtual world inhabited by user generated artificial life forms. The project was launched as a website by Jane Prophet and Gordon Selley in 1995.

TechnoSphere

TechnoSphere, webshot

TechnoSphere is a virtual 3D world which is accesible through the Internet. It offers the possibility of creating artificial lifeforms by freely combining a number 'body parts' that are offered on the site. This beastie is then placed in a virtual landscape environment. The artificial lifeforms grow and develop in a short time and send messages and animations to their creators via e-mail. TechnoSphere is an arena where digital lifeforms try to find a future. Artificial lifeforms vie for food and develop their own genetic code to survive. The evolutionary development of this 3D world is dependent on the participation of an on-line audience.

more at: http://www.janeprophet.com/technoweb.html

TechnoSphere is een 3D virtuele wereld die toegankelijk is via het Internet. Het biedt mensen de mogelijkheid kunstmatige levensvormen te scheppen door een aantal 'lichaamsdelen', die aangeboden worden op de site, vrij te combineren. Hierna wordt het 'beastie' in het virtuele landschap geplaatst. De kunstmatige levensvormen groeien en ontwikkelen zich in een korte tijd en sturen berichten en animaties, via email, terug naar degene die hen cre'erde. TechnoSphere is een arena waarin digitale wezens een toekomst proberen te vinden. Kunstmatige levensvormen wedijveren om voedsel en ontwikkelen een eigen genetische code om te overleven. De evolutionaire ontwikkeling van deze 3D wereld is afhankelijk van de deelname van een online publiek.

http://www.lond-inst.ac.uk/TechnoSphere/index.html

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in