35
years
v2_
 

The Brotherhood - Table III

"The Brotherhood - Table III" (1994) is a work by Woody Vasulka. It was shown in the DEAF94 exhibition.

The Brotherhood - Table III

The Brotherhood - Table III (installation overview)

The Brotherhood - Table III is a piece composed of bomber parts (military technology originating from the 'Case and Rack Assembly Bomb Navigational Surplus' of the Los Alamos National Laboratories). The installation displays flying rockets, exploding bombs and the burning oilfields in Iraq on projection screens. The visual material is hardly modified and speaks for itself in terms of efficiency. While the central theme of the piece is the role of man within the context of self destruction and the war industry, it can also be seen within man's urge to reorganize nature.

 

Nederlands / Dutch text

The Brotherhood - table lll: Een werk is samengesteld uit onderdelen van bommenwerpers (de militaire technologie afkomstig uit het 'Case and Rack Assembly Bomb Navigational Surplus' van de Los Alamos National laboratories). De installatie toont op projectiieschermen rondvliegende raketten, explodernde bommen en brandende olievelden in Irak. Het beeldmateriaal wordt vrijwel zonder modificaties gebruikt en spreekt voor zich wat betreft efficiëntie en doelgerichtheid. Terwijl het centrale thema in het werk de rol van de man in een contekst van van oorlogsindustrie en zelfdestructie plaatst, kan het ook gezien worden als de drang van de mens om de hele natuur te reorganiseren. (De deelname van Woody Vasulka vond plaats i.s.m. Montevideo uit Amsterdam).

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in