35
years
v2_
 

Worldprocessor

"Worldprocessor" (1988-2002) are illuminated thematic globes, a project by Ingo Günther. It was shown at DEAF03.

Worldprocessor

Ingo Günther: World Processor

During the 1980s Ingo Günther started making 3D-sculptures in the shape of an of the earth globe, as representations of global movements and processes. A selection from his by now hundreds of globes will be exhibited at DEAF03. Each globe visualizes current problems or invisible processes like refugee flows or which super power has military control over which area. A number of globes shed their light on the development stages of one theme, such as terrorism, to emphasize how quickly information becomes obsolete.

The world has always been represented by traditional codes: lines demarcate borders, colors symbolize water or forests, and numbers indicate differences in height. Such symbols provide political or geographical data that are mostly static; data about processes of change are not represented.

The globes in Worldprocessor, however, present all sorts of statistical information relating to political conflicts, socio-economic processes, technological developments and environmental issues -- transnational information that is of huge importance to our globalizing world.

For 20 years now, Ingo Günther has been evaluating and interpreting data like those gathered by satellites from areas in political or economic crisis. Since 1989 he has been using globes to represent these data. Worldprocessor is a series of such globes that represent worldwide movements and processes like refugee streams, consumption patterns and air pollution. Surprisingly enough, the representation of such data often results in an aesthetic image.

The globes in Worldprocessor also raise questions about the ways statistical data are represented. For instance, should we mark overpopulation with black dots against a white background or with white dots against a black background? Globes can easily become a means to manipulate information and they always give a biased image. The ancient Romans, for instance, saw the Mediterranean as the center of the world, while in the Middle Ages, the Garden of Eden held that position. Nowadays as well there are various world maps in circulation. Worldprocessor reveals information that has long been inaccessible to a wider public, and it emphasizes how relative and changeable the data are on which we base our world view.

World Processor by Ingo Günther (2003) from V2_ on Vimeo.

 


Nederlands / Dutch text

De wereld wordt van oudsher gerepresenteerd met behulp van traditionele codes: lijnen geven grenzen aan, bepaalde kleuren symboliseren water of bossen en cijfers duiden op hoogteverschillen. Dergelijke tekens verschaffen staatkundige of geografische data die over het algemeen een statisch karakter bezitten; gegevens over veranderlijke processen worden niet weergegeven.

De globes van Worldprocessor geven echter allerlei statistische informatie weer die betrekking heeft op politieke conflicten, sociaal-economische processen, technologische ontwikkelingen en milieuproblemen – grensoverschrijdende informatie die van groot belang is voor onze globaliserende wereld.

Ingo Günther houdt zich al zo'n twintig jaar bezig met het evalueren en interpreteren van gegevens die onder meer door satellieten verzameld worden in politieke en economische crisisgebieden; sinds 1989 gebruikt hij globes om deze data weer te geven. Worldprocessor bestaat uit een serie van dergelijke globes, die mondiale bewegingen en processen verbeelden, zoals vluchtelingenstromen, consumptiepatronen en luchtvervuiling. Verrassend genoeg levert de representatie van dergelijke data vaak een esthetisch beeld op.

De globes van Worldprocessor roepen vragen op rondom de representatie van statistische data. Geven we overbevolking bijvoorbeeld weer met zwarte stipjes op een witte ondergrond, of juist met witte stipjes tegen een zwarte achtergrond? Globes verworden makkelijk tot een middel om informatie te manipuleren en verschaffen altijd een gekleurd beeld. Zo beschouwden de Romeinen de Middellandse Zee als het middelpunt van wereld, terwijl in de Middeleeuwen de Hof van Eden centraal stond. Ook tegenwoordig zijn er nog verschillende wereldkaarten in omloop. Worldprocessor maakt informatie openbaar die lange tijd ontoegankelijk was voor een breed publiek en benadrukt tegelijkertijd hoe relatief en veranderlijk de gegevens zijn waarop wij ons wereldbeeld baseren.

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in