35
years
v2_
 
Driessens & Verstappen receive the Witteveen+Bos award

Driessens & Verstappen: Top-Down Bottom-Up

Driessens & Verstappen receive the Witteveen+Bos award

Artist duo Driessens & Verstappen receive the Witteveen+Bos Art+Technology award 2013.

Driessens & Verstappen's work has been featured at for instance DEAF2012, and in the V2_ publications The Politics of the Impure and Interact or Die! On the 7th of November there will be an award ceremony at the Bergkerk in Deventer, which is also the opening of a solo exhibition of their work.

Press release

New jury unanimous in decision to honour work of Amsterdam-based duo
 
The Witteveen+Bos Art+Technology Award 2013 will be presented to Driessens & Verstappen, an Amsterdam-based duo of artists. Driessens & Verstappen are at the forefront of the field of ‘generative art’, in the Netherlands as well as internationally. They will receive the Art+Technology Award for their entire, highly distinctive body of work. The award ceremony will be held on Thursday 7 November 2013 at the Bergkerk Church in Deventer, where Driessens & Verstappen will also present a new work to mark the opening of their solo exhibition. 
 
‘Creators of artificial worlds’ is how the independent jury of the Art+Technology Award describes Driessens & Verstappen. ‘They create circumstances under which mechanisms produce art independently, without any further intervention by the artists. Driessens & Verstappen are interested both in the process of creation and in its surprising results. Their work addresses topical issues like food production, genetic engineering, biodiversity and the opposition between nature and culture, using software, machines and objects they have developed themselves. It is this combination that makes their work so fascinating,’ said jury chairman Olof van Winden.
 
Erwin Driessens (born 1963) and Maria Verstappen (born 1964) have formed a couple since their early twenties. Their subsequent artistic collaboration may be regarded as a logical extension of their personal relationship. They have shaped each other both as people and as artists, in much the same way as they create their works of art: Driessens & Verstappen establish the parameters, and the work then develops independently. Those parameters may be defined by software they write themselves, as in the software presentation E-volved Cultures, or by carefully controlling the physical circumstances, as in the installations The Factory and Top-down Bottom-up. Their Landschapsfilms show all the seasons combined in a single tranquil image, which is produced by taking pictures of a particular location from exactly the same camera angle over the course of one year. The results are as surprising as they are wondrous, according to the jury.
 
Karin Sluis, Managing Director of consultancy and engineering firm Witteveen+Bos, will present the award on Thursday 7 November 2013. She is pleased with the jury’s decision. ‘This duo makes wonderful art that is both beautiful and offers a deeper layer of meaning. Driessens & Verstappen don’t just use technology as a tool, they investigate technology and incorporate it into the creative process, so that it can contribute to the often very surprising results.’ Sluis sees parallels to managing a large organisation in a number of works. ‘For instance, I think Top-down Bottom-up can be viewed as a striking metaphor for how we want to operate as an engineering firm. This installation consists of four pipes suspended from the ceiling. The pipes dispense drops of hot beeswax in a controlled manner, and during the course of the exhibition four completely different stalagmites arise on the floor. Each of these structures conveys strength and has its own distinctive beauty. If you think about it, a manager basically just supplies the materials and defines a few parameters. He or she can then step back, and allow these strong structures – or Product-Market Combinations as we call them – to develop on their own.’

Dutch press release:

De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2013 gaat naar het kunstenaarsduo Driessens & Verstappen. In Nederland en internationaal zijn Driessens & Verstappen toonaangevend op het gebied van de zogenaamde generatieve kunst. Zij ontvangen de prijs op basis van hun gehele, unieke oeuvre. De prijs wordt uitgereikt op donderdag 7 november 2013 in de Bergkerk te Deventer waar Driessens & Verstappen tevens hun solotentoonstelling openen met de presentatie van een nieuw werk.


‘Scheppers van kunstmatige werelden’, zo worden Driessens & Verstappen genoemd door de onafhankelijke jury van de Kunst+Techniek-prijs. ‘Dat is wat zij doen: zij creëren omstandigheden waarbinnen mechanismen zelfstandig kunst produceren, zonder verdere tussenkomst van de kunstenaars. Voor Driessens & Verstappen is hierbij zowel het proces interessant als de verrassende uitkomsten ervan. Met hun eigen ontwikkelde software, machines en objecten brengen zij actuele kwesties als voedselproductie, gentechnologie, biodiversiteit en de tegenstelling tussen natuur en cultuur aan de orde. Die combinatie maakt hun werk buitengewoon interessant’, aldus Olof van Winden, juryvoorzitter.

Erwin Driessens (1963) en Maria Verstappen (1964) vormen een paar sinds zij begin 20 waren. De artistieke samenwerking die ze daarna zijn aangegaan, is eigenlijk niet meer dan een logisch uitvloeisel daarvan. Zij hebben elkaar als mens en kunstenaar helpen vormen, zoals zij ook hun kunstwerken helpen vormen: Driessens & Verstappen stellen de parameters vast, waarbinnen de kunst zichzelf ontwikkelt. Dat kan door middel van zelf geschreven software zijn, zoals in het werk E-volved Cultures, of door de fysieke omstandigheden nauwkeurig te realiseren, zoals in The Factory of Top-down Bottom-up. In hun Landschapsfilms laten zij in één verstild beeld alle seizoenen voorbij komen op een locatie, die een jaar lang gefotografeerd is vanaf exact hetzelfde camerastandpunt. Het wekt zowel bevreemding als verwondering op volgens de jury.

Karin Sluis, algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos, zal op donderdag 7 november 2013 de prijs uitreiken. Zij is blij met de voordracht van Driessens & Verstappen. ‘Het duo maakt geweldige kunst met een diepere laag. Zij zetten techniek niet alleen in als instrument maar onderzoeken het en maken het onderdeel van het proces, waardoor de techniek bijdraagt aan de verrassende uitkomsten.’ Karin Sluis ziet in een aantal kunstwerken ook een parallel met het leiden van een grote organisatie. ‘Zo vind ik Top-down Bottom-up heel treffend voor hoe wij als ingenieursbureau willen functioneren. De installatie omvat vier pijpen aan het plafond waaruit gecontroleerd druppels bijenwas vallen. Vervolgens ontstaan er op de vloer vier compleet verschillende structuren, alle even mooi en sterk. Als manager hoef je feitelijk niet meer te doen dan het materiaal en enkele parameters te leveren; daarna laat je het los en ontstaan er via de logica van zachte materie sterke cellen, bij ons product-marktcombinaties genoemd.’

Expositie

Driessens & Verstappen krijgen door het winnen van de prijs tevens de mogelijkheid een solotentoonstelling in te richten in de Bergkerk in Deventer. Momenteel werken zij in hun atelier in Amsterdam aan hun nieuwe werk Solid Spaces, speciaal ontwikkeld voor deze locatie. De expositie loopt van 8 november tot en met 8 december 2013 en bevat naast het nieuwe werk ook enkele andere werken uit hun oeuvre.


Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in