35
years
v2_
 

Review of Sandra Trienekens Participatieve kunst

A nice review of Sandra Trienekens 'Participatieve kunst' appeared in the Spring 2021 issue of Boekman.

Anna Elffers reviewed Sandra Trienekens' book Participatieve kunst for the Spring 2021 issue of the magazine Boekman. The magazine is in Dutch.

She concludes here favorable review with:

'Het zou jammer zijn als lezers uit het gevestigde kunstenveld hierdoor zouden denken dat dit boekje voor hen niet relevant is. Ook binnen gevestigde culturele instellingen zijn verschuivingen gaande naar een meer democratisch kunstbegrip. Degenen die hier in de praktijk mee bezig zijn, zijn net zo goed gebaat bij meer inzicht in de theorie achter hun werk en een stevigere positionering daarvan. Ook voor hen zijn de inzichten uit Participatieve kunst zeer bruikbaar.'

More via: www.boekman.nl/tijdschrift/boekman-126-cultuurbestel/

The reviews are free to read via: https://www.boekman.nl/tijdschrift/boekman-126-cultuurbestel/#boekbesprekingen

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in