35
years
v2_
 

Aggregates of Information and Communication

A triple program on media art with "Media Cafes and other Referential Environments", on tactical media and software agents with "Tactical Agents" and on identity, speech and immigrants with "The Projects of Krzysztof Wodiczko."

Aggregates of Information and Communication

N5M2

20
 
Jan 1996
 
13:00 to 22:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10 / Zaal de Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam

Media and media environments can function as aggregates in which the elements work together to form complex and productive structures. If critically understood, these aggregates can be built and used to support artistic and social strategies. The program "Aggregates of Information and Communication" brings together various projects where such aggregates are built and put into practice.

 

Program

Media Cafes and other Referential Environments, with media art presentations by:
padeluun (Bielefeld), media artist of the group FoeBud
Cãlin Dan (Berlin) of the artists group SubREAL
Herwig Turk (HILUS, Vienna): Information system ART+NT (archive and database about Austrian media art)
Vuk Cosic and Marion Kokot (Very Cyber Indeed, Ljubljana).
V2_, 14:00-16:00

Tactical Agents, a presentation by Christian Hübler and Yvonne Wilhelm of Knowbotic Research on their installation DWTKS and about the tactical aspects of computer agents.
V2_, 16:00-18:00

The Projects of Krzysztof Wodiczko, with presentation of the Alien Staff and Mouth Piece projects by Krzysztof Wodiczko (New York), industrial designer. Video screenings of the impact of his projects in different cities were followed by a discussion of the significance of these instruments in multi-cultural societies. Guests included operators of the instruments from Rotterdam and other cities.
Zaal de Unie, 20:00-23:00

 

Nederlands / Dutch text

Een aggregaat wordt gevormd door de combinatie van twee of meer objecten - machines, instrumenten, technologie, - tot een groter, complexer geheel. media bestaan vaak uit aggregaten waarin electronische hardware, productiecycli, distributiesystemen en dergelijke samenwerken om zo productieve en krachtige machines te vormen.

De installaties in de N5M tentoonstelling, de MediaFilter zaal, de DWKTS installatie, het Alien Staff project illustreren allen mogelijke aspecten van een aggregaat. Mits zij kritisch beschouwd worden, kunnen deze aggregaten worden gebouwd en gebruikt ter ondersteuning van artistieke en sociale strategiën. Het doel van het programma van deze dag is een serie analyses te maken van dergelijke media aggregaten en vervolgens hun structuur te beschrijven en hun productiviteit te onderzoeken.

Calin Dan gaf een beschrijving van intermediale "referentiële omgevingen" terwijl padeluun het concept presenteerde van MediaCafës die hij in vele vele steden geïntroduceerd wil zien. Mediacafés: publieke werkplaatsen waar men toegang heeft tot verschillende communicatiewerktuigen en waar individueel mediawerk gecombineerd wordt met trainings- en informatiefaciliteiten. Een mediaal aggregaat van een geheel andere orde, de installatie Dialogue with the Knowbotic South werd door de kunstenaarsgroep zelf gepresenteerd. De installatie is een onderzoek naar de samenstelling en bemiddeling tussen kennis en ervaring in abstracte wetenschappelijke zin en als concrete, fysieke subjectieve ervaring. Krysztof Wodiczko's Alien Staff stond in het avondprogramma centraal, dat in Rotterdam is gerealiseerd voorafgaand en tijdens N5M. De Aliens Staff is ontworpen om communicatie tussen migranten en de mensen in het land waar zij leven te vergemakkelijken. Het is een specifiek voorbeeld van de tactische tussenkomst door een medium op het snijvlak van het publieke en het persoonlijke. Naast een videopresentatie van het project in Rotterdam werd de invloed ervan besproken door de makers, door de gebruikers en door professionals die bekend zijn met de culturele en psychologische problemen van migranten en vluchtelingen. Moderator: Timothy Druckrey (USA)

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in