35
years
v2_
 

Copy the Rights!

A seminar about intellectual property at DEAF03.

Copy the Rights!

Creative Commons (copyleft sign)

26
 
Feb 2003
 
11:00 to 16:00
location: Calypso, Mauritsweg 5

Copy the Rights! is organized by V2_Organisation in cooperation with Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland, Dutch Filmmuseum, the Virtual Platform and the Netherlands Media Art Institute.

Copy the Rights! is a seminar about copyright. It will address various copyright aspects of digitizing and opening up archive collections or databases (on line), as well as the issue of copyright in a changing art practice: unstable art projects that center around recycling and copying material often arise out of collaborative efforts where the classic notion of authorship no longer applies. In a number of hands-on presentations some examples of "good practice" will be demonstrated. Artists from both the Netherlands and abroad will present their activities to the audience.

Copy the Rights! has invited a number of prominent foreign speakers to inspire the debate on alternative copyright models -- copyleft, open source, open content, open access -- and whether these may fit within the Dutch context.

Moderator: Paul Rutten, head of the Information and Communication unit of TNO STB (NL).

11 a.m.: Introduction and presentation of international initiatives

 • Darius Cuplinskas, Open Society Institute (H): Budapest Open Access Initiative
  The Budapest Open Access Initiative, an initiative of the Soros Foundation in Hungary, is an international declaration promoting free access to scientific publications.
 • Andy Powell, UKOLN (UK): Open Archives Initiative
  The Open Archives Initiative has initiated an open protocol that addresses the need for the free exchange of scientific publications, allowing research databases to exchange information.
 • Wendy Seltzer, Berkman Center, Electronic Frontier Foundation (USA): Creative Commons and OpenLaw
  Creative Commons is an important on-line initiative that enables authors and creators to generate "custom made" licenses for text, music, video and images.
 • Jon Ippolito, Guggenheim NY and University of Maine (USA): Open Art Network and Variable Media Network
  The Open Art Network offers a range of recommendations -- aimed especially at media and internet artists -- for making artworks more or even freely accessible. The Variable Media Network, a conservation project for media art, has shown that there is a direct relationship between the strictness of copyright and the difficulty of long-term conservation.

2 p.m.: Lunch and hands-on presentations

 • Kingdom of Piracy (KOP): illegal copying as an art project
 • Dutch Archive for Graphic Designers (NAGO): copyright for online poster collections
 • Netherlands Media Art Institute: the streaming media project Playing Field
 • Joost Smiers (NL): copyright and the Third World
 • Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland: the use of the Open Archives Initiative for Dutch cultural heritage projects
 • Dutch lawyers in dialogue with the speakers
 • Dutch policymakers answer questions from the audience
 • V2_: presentation of findings from the research project on copyright initiated by V2_ and the Virtual Platform

4 p.m.: Panel discussion

5 p.m.: End

In 2002 V2_, in collaboration with the Virtual Platform and representatives of cultural institutes in the Netherlands, has initiated a research project on copyright. The project made an inventory of copyright issues surrounding the creation, storage, opening up and marketing of digital information by cultural institutes, did research into alternatives for copyrights and initiated a trial project to back up the research. The results of the various workgroups will lead to a policy document that will be sent to the departments concerned and interested parties. The seminar Copy the Rights! is part of this research project.

Copy the Rights! is sponsored by the Mondrian Foundation.

 

Dutch text / Nederlands

Copy the Rights! wordt georganiseerd door V2_Organisatie in samenwerking met Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland, Filmmuseum, Virtueel Platform en Nederlands Instituut voor Mediakunst.

Copy the Rights! is een seminar over auteursrecht. Het programma gaat in op verschillende auteursrechtelijke aspecten van het digitaliseren en (on line) ontsluiten van archiefcollecties en databases. Ook auteursrecht bij een veranderende artistieke praktijk komt aan bod: instabiele kunstprojecten waarin hergebruik en kopiëren van materiaal van belang is, vaak ontstaan uit samenwerkingsverbanden waarin het traditionele auteurschap vervaagt. Tijdens een aantal hands-onpresentaties worden verschillende voorbeelden van "good practice" gedemonstreerd. Nederlandse en internationale kunstenaars, onderzoekers en culturele instellingen stellen hierbij hun activiteiten aan het publiek voor. Copy the Rights! nodigt een aantal prominente buitenlandse sprekers uit, als inspiratie voor een debat over alternatieve modellen voor het traditionele auteursrecht -- copyleft, open source, open content, open access -- en hun toepasbaarheid in de Nederlandse context.

Moderator: Paul Rutten, hoofd van de afdeling Informatie en Communicatie van TNO Strategie en Beleid (NL)

Programma

11.00 uur: Introductie en presentatie van internationale initiatieven

 • Darius Cuplinskas, Open Society Institute (H): Budapest Open Access Initiative
  Het Budapest Open Access Initiative, ontstaan op initiatief van de Soros Foundation in Hongarije, is een internationale verklaring die zich inzet voor de vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke publicaties.
 • Andy Powell, UKOLN (GB): Open Archives Initiative
  Het Open Archives Initiative heeft een open protocol geïnitieerd dat inspeelt in op de behoeften van vrije uitwisseling van wetenschappelijke publicaties, waardoor onderzoeksdatabases informatie kunnen uitwisselen.
 • Wendy Seltzer, Berkman Center en Electronic Frontier Foundation (USA): Creative Commons en OpenLaw
  Creative Commons is een belangrijk on-lineinitiatief dat auteurs en makers in staat stelt om licenties "op maat" te genereren voor teksten, muziek, video en beelden die via het internet gepresenteerd worden.
 • Jon Ippolito, Guggenheim NY en University of Maine (USA): Open Art Network en Variable Media Network
  Het Open Art Network biedt een scala van aanbevelingen voor het (meer) vrij toegankelijk maken van kunstwerken, specifiek gericht op media- en internetkunstenaars. Ervaringen vanuit het Variable Media Network, een conserveringsproject voor mediakunst, tonen aan dat er een belangrijk verband bestaat tussen strikte auteursrechten op een werk en de moeilijkheidsgraad van lange-termijnconservering.

14.00 uur: Lunch en hands-onpresentaties

 • Kingdom of Piracy (KOP): illegaal kopiëren als kunstproject
 • Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO): auteursrechtproblematiek bij ontsluiting van affichecollecties
 • Nederlands Instituut voor Mediakunst: het internationale streaming-mediaproject Playing Field
 • Joost Smiers (NL): auteursrecht en derde wereldproblematiek
 • Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland: gebruikt Open Archives Initiative voor onstsluiting erfgoedprojecten
 • DiColore: een (open source) applicatie gemaakt voor het Drents Museum in Assen
 • Juristen gaan in discussie met de sprekers van het ochtendprogramma
 • Beleidsmakers beantwoorden vragen van het publiek
 • V2_: tussentijdse resultaten van het onderzoekstraject waar deze activiteit deel van uitmaakt

16.00 uur: Debat

17.00 uur: Einde

In 2002 heeft V2_ in samenwerking met het Virtueel Platform en vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen in Nederland een onderzoekstraject over auteursrecht geïnitieerd. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de copyright-aspecten bij creatie, opslag, ontsluiting en exploitatie van digitale informatie door culturele instellingen. Ook is onderzoek gedaan naar alternatieven voor copyright en is er een begin gemaakt met de opzet van een proeftraject om dit onderzoek te staven. Naar aanleiding van de resultaten van de werkgroepen zal er een beleidsdocument worden geschreven, gericht aan de betrokken ministeries en belanghebbenden. Dit onderzoekstraject zal voor de zomer worden afgesloten en naar aanleiding van het beleidsdocument zal een discussie worden opgestart.

Deze activiteit wordt door de Mondriaan Stichting ondersteund.

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in