35
years
v2_
 

Data Quilting

Data Quilting, Patterns in Media Practice and Theory was a workshop at DEAF03.

2
 
Mar 2003
 
13:00 to 16:00
location: V2_Groundfloor, Eendrachtsstraat 10

Within the thematics of DEAF03, Data Quilting focus specifically on gender issues in interdisciplinary collaborations and technology networks.

In the days when women were deprived of a public voice, the action of quilting has literally been the text/ile for expressing political, social and emotional positions. Nowadays quilts still signify palimpsests of meanings, which make up a testimony of their makers and time. Data Quilting takes up the contemporary equivalent of quilting as a point of departure to discuss, and exchange which strategies women working in new media apply to foster collaboration and spur interdisciplinary practice.

The aim of the program works on multiple levels which interlace with each other. Even though there are many women active within the field of new media, and even though they are usually fairly represented within festivals and art events, technology and its creative usage still appears to be covered by a veil of masculinity. This whilst creative practice within new media calls for radically new ways of collaboration, working, and threading interdisciplinary skills and knowledge together. We feel that this working methodology shows many parallels with quilting, which has been a typical creative, collaborative and political activity amongst women.

In an informal, salon-like event the participants take a critical position and articulate their standpoint from within their practice as artists/theorists/critics/academics/others. Audiovisual intermezzos will be patched between the presentations.

Data Quilting is moderated and curated by Nathalie Muller. With special thanks to "Jaap de Jonge, Fluisterbed" and Love Furniture© by Design Lab Dept / Ad!dict Creative Lab; Creative Lab Researcher: Lieven De Couveur; Client Think Tank for Brands: Durlet.
Audio-visual intermezzos:
Michelle Kasprzak: Thaw, Solidarity
Leslie Peters: Basin
Join the discussion forum of Data Quilting at http://dataquilt.v2.nl/v2fo/index.jsp.

 

Dutch text / Nederlands

Data Quilting richt zich op genderaspecten binnen interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en technologische netwerken. Vóór Amerikaanse vrouwen in 1920 stemrecht kregen en zich in het openbaar konden en mochten uiten, maakten ze vaak samen een ‘quilt’, een sprei die letterlijk een lappendeken was van politieke, sociale en emotionele standpunten. Vandaag de dag vormen quilts nog steeds palimpsesten van betekenissen die getuigen van hun makers en de tijd waarin zij leefden. Je zou kunnen zeggen dat een quilt een weefsel van kennis is: stukjes data die op een bepaalde manier aan elkaar zijn gestikt en zo een samenhangend geheel vormen. Data Quilting houdt zich bezig met de tussengebieden waar de informatieruimte steekjes laat vallen, waar gezamenlijk wordt getracht om vaardigheden en kennis met elkaar te verweven. Data Quilting wil onderzoeken welke strategieën vrouwen die in de nieuwe media werken, toepassen om samenwerking te bevorderen en interdisciplinaire praktijken aan te moedigen. De aandacht zal voornamelijk uitgaan naar het herkennen, testen, in kaart brengen en uitwisselen van patronen.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in