35
years
v2_
 

DEAF03 Exhibition

The title of the 2003 exhibition of DEAF was "From Wunderkammer to Metadata".

DEAF03 Exhibition

DEAF03 Exhibition: webcam

28
 
Feb 2003
 - 
9
 
Mar 2003
 
09:00 to 17:00
location: Pakhuis Las Palmas, Wilhelminakade 66 (Kop van Zuid)

The exhibition presents recent interactive art that addresses the issue of archives and databases in an ingenious, witty and also confronting way, while highlighting the role and increasing importance of information in our knowledge society. On the one hand, we, as individuals, are being bombarded with streams of information that are "out of control" and tend to confuse rather than enlighten us, while on the other hand these streams of information are heralded as the great providers of knowledge. Visitors to the exhibition can interact with these artworks at several levels by changing and manipulating them. In this way they can use the databases and archives these artworks deploy, to generate experiences and images of a world that is forcing itself upon us as increasingly complex and global but which at the same time is more and more local.

---

De tentoonstelling presenteert recente interactieve kunst die zich op een vindingrijke, geestige, maar ook confronterende manier richt op archieven en databases en de rol en toenemende betekenis van informatie in onze kennissamenleving belicht. Enerzijds worden we als individu bestookt met informatiestromen die "out of control" zijn, die eerder tot verwarring dan tot inzicht leiden, terwijl anderzijds hoog wordt ingezet op de kennis die deze stromen van informatie moeten genereren. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen op verschillende niveaus participeren in de kunstwerken door deze te bewerken en te manipuleren. Zij kunnen op die manier de databases en archieven die deze kunstwerken inzetten, gebruiken om ervaringen en beelden te genereren van een wereld die zich steeds complexer en globaler, maar tegelijkertijd ook lokaler aan ons opdringt.

---

Tamás Szakáls installation "Phonic Frequencies" was taken out of the exhibition due to unforeseen technical problems.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in