35
years
v2_
 

Desinfect and Preserve

An installation-performance by Shelley Cook.

Desinfect and Preserve

video still

9
 
May 1992
 
18:00 to 20:00
location: De Fabriek, Baarsstraat 38, Eindhoven

With a studied seriousness Shelley Cook begins by disinfecting piles of iron clothes hangers. Once clean the hangers are dried out between inscribed sheets of paper. To the beholder, at first this seems nothing more than a strange, almost meditative action. Only when the written pages are read, an image emerges. The hangers are the tools  which in, among others, Africa and the USA are used for  illegal abortion. Written on the pages of paper are the legal consequences for abortion in various countries around the world, gathered by Shelley Cook.

 

Nederlands / Dutch text

Met een bestudeerde serieusheid begint Shelley Cook met het desinfecteren van stapels ijzeren kleerhangers. De gereinigde hangers worden tussen beschreven vellen papier te drogen gelegd. Voor de toeschouwer is dit in eerste instantie niet meer dan een vreemde, haast meditatieve handeling. Pas wanneer de beschreven vellen kunnen worden gelezen vormt zich een inhoudelijk beeld. De kleerhangers zijn de instrumenten waarmee in oa. Afrika en de USA illegaal abortus wordt gepleegd. Het beschreven papier staan de strafrechtelijke bepalingen ten aanzien van abortus uit verschillende landen over de gehele wereld die Shelley Cook verzamelde.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in