35
years
v2_
 

dot.nu sound & image #1

A collaboration between photographer Ro Hagers (NL) and music duo Herrmann & Kleine (D); followed by a DJ performance by D (GB) and music performance by Legowelt (NL).

dot.nu sound & image #1

dot.nu sound & image #1; photo: Jan Sprij

27
 
Apr 2001
 - 
28
 
Apr 2001
 
18:30 to 21:30
location: V2_, Eendrachtsstraat , Rotterdam / Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam

dot.nu is a new series around electronic music and the moving image. This series is a joint initiative between Paradiso and V2_ Archief. The series initiates unique collaborations between electronic music makers and image makers, which are brought together in the V2_ Lab in Rotterdam. After a few preparatory days, this newly developed piece is being performed. These premieres take place in both Amsterdam as in Rotterdam.


At the end of April it starts with two Germans and a Dutchman. The image director for this evening is photographer Ro Hagers (Amsterdam), the sound directors are the duo Herrmann & Kleine (Berlin, Morr Music). The new, collaborative work is presented live on stage and on screen. They had ever worked together before, nor were they familiar with each other's work.

The work of Ron Hagers consists of photography, spatial installations and sound. These different approaches come together in his recent video works. Hagers is mainly intrigued by the permanent processes of change at the 'border' between nature and culture.

Concepts such as 'limited shelf life' and 'workarounds' are being investigated. The swinging electronic music of Hermann & Kleine combines abstract electronics and a remarkable melodic sensibility, which is also the case for many releases by the Morr label. Christian Kleine is originally a guitarist; as such he is part of the debut CD by like-minded Arovane. Thaddi Herrmann writes for the influential German magazine de:bug, which focuses on electronic aspects of contemporary culture.

Beside this collaboration, dot.nu presents a live set and DJ performances by D (London, Soul Static Sound). D is really Darryl Moore, the founder of the Soul Static Sound label, which released remarkable project-based works, such as Tikiman with Tarwater and the Two Lone Swordsmen. As remixer / producer Moore works together with met To Rococo Rot and Tortoise. Another performance on dot.nu is by Legowelt: Brian Chinettie and Danny Blanco, connected to the infamous Bunker Records in Den Haag. Just like others on the label, Legowelt gives a festive twist to what in the 80s was known as 'electro.'

 

Nederlands / Dutch text

dot.nu is een nieuwe programmaserie rondom elektronische muziek en bewegend beeld. De serie is een gezamenlijk initiatief van Paradiso en het V2_ Archief te Rotterdam. De serie initieert unieke samenwerkingsverbanden tussen makers van elektronische muziek ('geluidsregisseurs') en beeldregisseurs, die samen worden gebracht in de studio van V2_ Lab te Rotterdam. Na enkele dagen van voorbereiding volgt een gezamenlijke presentatie van het nieuwe repertoire dat in de voorafgaande dagen is voorbereid. Deze premieres, waarbij beeld en geluid nauwgezet geregisseerd worden, vinden plaats in zowel Amsterdam als Rotterdam.

Eind april bijten twee Duitsers en een Nederlander het spits af. De beeldregie is deze avond in handen van fotograaf Ro Hagers (Amsterdam), de geluidsregie komt van het duo Herrmann & Kleine (Berlijn, Morr Music). Ze presenteren nieuw gezamenlijk werk, live op podium en scherm. De beide deelnemers hebben niet eerder samengewerkt en waren tot voor kort onbekend met elkaars werk.

Het werk van Ro Hagers bestaat uit foto's, ruimtelijke installaties en geluid. Deze verschillende benaderingen komen samen in zijn recente videowerken. Hagers is vooral geintrigeerd door permanente processen van verandering op het grensgebied van natuur en cultuur. Begrippen als 'beperkte houdbaarheid' en 'tijdelijke oplossingen' worden daarbij onder de loep gelegd. De zwierige elektronische muziek van Hermann & Kleine balanceert tussen abstracte elektronica en een opvallende melodieuze fijngevoeligheid, zoals geldt voor meer uitgaven op het Morr label. Christian Kleine is van oorsprong gitarist; in die hoedanigheid is hij ook te horen op de debuut-cd van het geestverwante Arovane. Thaddi Herrmann schrijft voor het toonaangevende Duitse blad de:bug, dat zich richt op elektronische aspecten van de hedendaagse cultuur.

Naast dit samenwerkingsverband presenteert dot.nu een live set plus DJ optreden van D (Londen, Soul Static Sound). D heet in werkelijkheid Darryl Moore en is oprichter van het Soul Static Sound label, waarop opmerkelijke projectmatige uitgaven verschenen van ondermeer Tikiman met Tarwater en the Two Lone Swordsmen. Als remixer / producer werkte Moore ondermeer samen met To Rococo Rot en Tortoise. Een ander optreden op dot.nu is dat van Legowelt: Brian Chinettie en Danny Blanco, verbonden aan het roemruchte Bunker Records uit Den Haag. Net als anderen op dat label gaat Legowelt op feestelijke wijze aan de haal met wat ooit, in de jaren tachtig, 'electro' heette.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in