35
years
v2_
 

Geluidstransport

A project by/with Danny Devos (BE), Arthur Sauer (NL), Ad van Buuren (NL), Achim Wollscheid (D) and Pierre-André Arcand (CND).

Geluidstransport

Photo 8909D000; photo: Jan Sprij

27
 
Sep 1989
 
location: V2, Aawal 2a, Den Bosch

Nederlands / Dutch text

In dit radio project werd via de telefoon een geluidsstuk van Pierre-André Arcand uit Quebec naar V2_ doorgebeld. Pierre-André Arcand is een soundpoetry kunstenaar en verbonden aan het kunstenaarsinitiatief Le Lieu in Quebec. Op deze avond belde hij een geluidstuk door gebaseerd op stemgeluiden. Dit geluid werd vervolgens door Danny Devos, Ad van Buuren en Arthur Sauer "getransporteerd".

Het concept voor het transport van Ad van Buuren is de magneetbandals "geluidsdrager". Zeer lange tape-loops (tot 30 meter lengte) transporteren het geluid van ruimte naar ruimte. In iedere ruimte wordt het geluid afgespeeld en vervolgens weer opgenomen en verder getransporteerd. De transportbaan zelf voegt ook geluid toe aan het oorspronkelijke geluid. In iedere ruimte komt er dus een geluidstoevoeging bij, en wel de akoestiek van de ruimte zelf.

Danny Devos transporteerde het geluid op meer fysieke wijze; met een mobiele constructie die door vier elektromotoren aangedreven werd. De geluidstoevoegingen bij zijn geluidstransport waren de omgevingsgeluiden tijdens het transport en eventuele mechanische geluiden van het object.

In het geluidstransport van Arthur Sauer werd het oorspronkelijke geluid gebruikt om een gasdrukregelaar te controleren. Het geluid regelt dus de grote van de vlam die uit de fles komt. Deze vlam wordt vervolgens weer vertaald naar een geluidsstukd.m.v. een infra-rood meter. In dit transport zitten vergelijkingen met het transport van geluidsignalen in normale telecommunicatie apparatuur, geluidsgolven worden nl. omgezet in elektrische signalen en vervolgens weer geluidsgolven.

Geluidsmixage: Achim Wollscheid

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in