35
years
v2_
 

Installations: (Tele)communicatie in kunst

Part of the festival '(Tele)communicatie in kunst' was an exhibition of several installations.

Installations: (Tele)communicatie in kunst

Y. Vugts: Akte Tessitura

23
 
Sep 1989
 - 
29
 
Sep 1989
 
12:00 to 22:00
location: V2, Aawal 2a, Den Bosch

Nederlands / Dutch text

Daniele Brandt's installatie Monologue Machine bestaat uit een katheder waarop enkele microfoons staan, hierin kan het publiek spreken, de ingesproken teksten gaan een computer in die de teksten/klanken real-time bewerkt en weer ten gehore brengt in gewijzigde vorm. Men hoort wat anders dan wat men inspreekt.

Dirk Paesmans zal in de ether zijn installatie presenteren die gebaseerd is op de volgende ingrediënten: een tafel met een morse-code apparaat, enkele broden en een dia-reeks die op een speciaal geconstrueerd scherm geprojecteerd zal worden. De dia's zijn op speciale wijze gemaakt. terwijl de deelnemer morse codes kon intoetsen, wist hij niet wie hij hiermee zou bereiken, door een "bakkie" naast hem kon hij echter wel de activiteiten in de ether beluisteren maar niet concreet eraan meedoen. De installatie, die zich moeilijk laat beschrijven geeft een tegenstrijdig beeld van de vergaande vereenzaming van het individu in een wereld vol communicatie media. Terwijl je misschien alle communicatie media tot je beschikking hebt, betekent dat nog niet dat je een sociaal leven leidt.

G.X. Jupitter-Larsen maakte een stadsgezicht d.m.v. dump-electronica en belichting. Het publiek kan door het electronica afval lopen waardoor ze grote schaduwen werpen op de muur waar ook al het silhouet van een stad te zien is. De geluiden in deze installatie zijn tijdens het opbouwen gemaakt en de geluidstoevoegingen in de installatie zijn van het publiek zelf als ze door het electronica afval loopt.

De installatie van Yntse Vugts akte tessitura is een interactieve installatie waarin het publiek zelf zijn geluidcomposities kan maken. Het publiek kan zelf het geluid beïnvloeden d.m.v. een soort slagtrommeltjes. Bij deze installatie wordt gebruik gemaakt van vijf T.V. monitoren recorders en enkele televisies waarop de gangbare televisie programma's te zien zijn.

Danny Devos maakte een mobiele constructie die door vier elektromotoren werd aangedreven. De geluidstoevoegingen van zijn geluidstransport waren de omgevingsgeluiden tijdens het transport en eventuele mechanische geluiden van het object.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in