35
years
v2_
 

Interactivity in Art

A lecture by Stephen Wilson (USA).

Interactivity in Art

A view on one of Wilson's installations

21
 
Nov 1990
 
21:00 to 22:55
location: V2, Aawal 2a, den Bosch

Description in Dutch

Stephen Wilson richt zich op interactieve systemen. Stem-synthese, interactiviteit in theater en andere voordrachtsvormen, netwerken van computersystemen, het inzetten van kunstmatige intelligentie in kunstwerken e.d. zullen ter sprake komen in de voordracht.

Kunstenaars zijn traditioneel altijd in de voorhoede geweest, als het erom ging invloed op de cultuur uit de oefenen. Op het ogenblik lopen ze echter het gevaar te verzaken als het aankomt op de sturing en het bepalen van ontwikkelingen die zich momenteel voordoen omdat alles snel verder vertechnologiseerd.

Buiten de lezing die hij geeft zal van hem op het Kerkplein, die de centrum van Den Bosch, een interactieve installatie te zien zijn.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in