35
years
v2_
 

Manifestation for the Unstable Media 3

The third manifestation for the unstable media, with lectures, performance/concerts and an exhibition.

Manifestation for the Unstable Media 3

poster

17
 
Nov 1990
 - 
25
 
Nov 1990
 
location: V2_, Aawal 2a, Kunstakademie and Kerkplein, Den Bosch

Since a few years, V2_ had been organizing manifestations (or small-scale festivals) that focused on the use of electronic media and tools in art. In these manifestations, an attempt was made to highlight electronic media from different perspectives.

In 1988, the "Manifesto for the Unstable Media" was written -- a guideline for the manifestation taking place in that year. In 1989, the second Manifestation for the Unstable Media focused on the use and possibilities of telecommunications equipment by artists.

In 1990, during the third Manifestation for the Unstable Media, more general attention was given to electronic media in general. Through lectures, concerts and an exhibition, the so-called "sources" of these electronic media were described -- meaning the characteristics of these media that are present like laws of nature and that, therefore, define the interaction with and the mediatization of the media.

The manifestation consisted of three parallel program elements: lectures, concerts and an exhibition. (Text from the old archive site).

 

Electronic art, the official art circuit and news media in 1990

In 1990, when V2_ organized its third Manifestation for the Unstable Media, it was difficult to draw attention to developments in electronic art in traditional news media. Proof of this is the following excerpt from V2_'s press release for the 1990 Manifestation for Unstable Media.

"It's striking how news media and the official art circles pay almost no attention to the developments in electronic art -- while, nevertheless, the increased use of these media by artists is a good mirror of the influence of these media on society.

Or perhaps it"s not so strange. Maybe these new media have characteristics that are opposed to the rules and interests of official art circles and mass media. Transitoriness and instability are elementary principles in electronic media -- concepts that closely relate to processes in society. The concept of chaos draws more attention than ever in science and art. All these concepts indicate our current interest for dynamic processes, present in all levels of society (sociology, anthropology, natural science, art and philosophy).

Perhaps, when looking more closely at the characteristics of electronic media, it is not so strange that there"s such a difficult relationship between electronic media, the official art circuit and news media in general; the rules for both circuits have their origins in different times and different mechanisms."

 

Press release /Dutch text / Nederlands

Aandacht voor de electronische media als "bronnen". Met "bronnen" wordt in deze contekst bedoeld, de karakteristieken van deze media die als een soort natuurwet aanwezig zijn en die alszodanig de omgang met en de beeldvorming van deze media bepalen. Focus op de betekenis van de electronische media voor de kunst in de vorm van lezingen en tentoonstellingen.

Waarom schenken "nieuws media" en het officiële kunstcircuit zo weinig aandacht aan de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van electronische kunst? Ondanks het feit dat het groeiende gebruik van deze media door kunstenaars een goede weerslag is van de invloed die de nieuwe media hebben op onze samenleving? Misschien hebben de nieuw media eigenschappen die in principe tegengesteld zijn aan de belangen en de regels van dit officiële kunstencircuit en de massamedia?

Vergankelijkheid en instabiliteit zijn bijvoorbeeld elementaire woorden in de electronische media, woorden die zeer duidelijk enkele aspecten van deze media weergeven, maar ook woorden die duidelijk aansluiten bij een aantal processen die zich überhaupt in de samenleving afspelen.

Informatie, instabiliteit en chaos zijn allemaal woorden die onze huidge interesse voor allerlei dynamische processen aangeven, processen die zich op alle niveaus in de samenleving worden opgemerkt (sociologie, antropologie, natuurwetenschap, kunst en filosofie).

Misschien, wanneer men de karakteristieken van de electronische media nader bekijkt, is het helemaal niet zo vreemd dat er zo'n slechte relatie bestaat tussen de electronische media en het officiële kunstcircuit en de "nieuws media" in het algemeen. Namelijk, de spelregels voor beide circuits hebben hun oorsprong in een andere tijd en werken volgens andere mechanismes.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in