35
years
v2_
 

Media Metaphors: Society / Information / the Body

A program, part of the Next 5 Minutes 2 conference, on themes of the body, nature, cyberfeminism and biotechnology.

21
 
Jan 1996
 
13:00 to 17:00
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Our notions of society, nature and the individual are undergoing a deep transformation. Media artists are tackling the questions arising from this process in installations, video work, and texts.

This program consisted of two parts:

14:00-16:00: Debate about the impact of digital information and biotechnological developments on our conceptions of nature and the human body, by Knowbotic Research and Stephan Geene of Minimal Club (Berlin), with video screenings and a presentation of the new book by the Minimal Club, Geld, Beat, Synthetik. The debate included interventions by Herwig Turk (HILUS, Vienna): Super-Organs and Eternal Life and by Nina Czegledy and Inke Arns: http://new.territories/appropriation.of.medical.discourse/art.com

16:00-18:00: Discourse about cyberfeminism and subjectivity - a presentation by Alla Mitrofanova (St. Petersburg) plus an intervention by the Critical Art Ensemble (Chicago).

 

Nederlands / Dutch text

Ons begrip van samenleving, natuur en individu ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen. Mediakunstenaars worstelen met de vragen die dit proces oproept in installaties, video's, teksten. De mediataal is doorspekt met metaforen, de media zelf -electronische netwerken, zoals DWTKS of de Alien Staff - verschijnen vaak als metafoor voor bepaalde sociale feiten. Ze verwijzen naar culturele en politieke, etische en esthetischezaken die een directe invloed hebben op de manier waarop wij de gemeenschap en onszelf zien. De media kneden de realiteit en de gepersonifieerde ervaring.

Het programma betrok kunstenaars en critici in een discussie over twee gebieden die van bijzonder belang zijn voor de huidige reconfiguratie van persoonlijke en sociale identiteiten. De invloed van digitale- en biotechnologieën op onze denkbeeldenover natuur, het menselijke lichaam en het ego worden besproken door leden van Knowbotic Research (Keulen) en Stephen Greene (minimal club, Berlijn). De vraag over het kritisch potentieel van het werk van kunstenaars op dit gebied werd aan de orde gesteld en strategiën voor de verijdeling van trends tot immaterialisatie en vervreemding werden besproken.

Cyberfeminisme is in de laatste jaren van cruciaal belang geweest voor de verdere afbraak van gevestigde denkbeelden over subjectieve en geslachtelijke identiteiten. De ontginning van nieuwe vormen van subjectiviteit (Alla Mitrofanova) en de formulering van een feministische kritiek op technologie waren het thema van het tweede deel van de middag. Het Critical Art Ensemble formuleerde hierbij een ad hoc statement.

Debat met Knowbotic Research en Sabeth Buchmann van de Minimal Club (Berlijn) met videovertoningen over technologie, natuur, biotechnologie en a-tech. Discussie over cyberfeminisme en subjectiviteit met Alla Mitrofanova en anderen. Moderator was José van Dijck (Rijksuniversiteit Limburg).

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in