35
years
v2_
 

Next 5 Minutes 3

"Next 5 Minutes 3: The Art of Campaigning" took place in Amsterdam, V2_ organized the workshop "Insular Technologies" within its framework.

Next 5 Minutes 3

Next 5 Minutes 3

11
 
Mar 1999
 - 
13
 
Mar 1999
 
23:00 to 23:00
location: Paradiso & de Balie, Amsterdam; V2_, Rotterdam

The idea for the Art of Campaigning topic originates from the works of the McLibel group. Their type of net.campaign questions previous forms of activism, which was focused on the mass media and their ability to influence public opinion, by staging direct action (targeted at known media makers). Big NGO's such as Greenpeace have built up experiences with this model for decades. The scenarios they use have not changed much since the seventies. There is the usual PR material: official reports, books, folders, flyers, magazine and original video footage, shot on location. Campaigns are being planned long in advance. The way of working does not differ much from a campaign to launch a new product. Professionalism has taken over the task of volunteers. Their role is being reduced to that of a local support group, doing the actual grass roots work with the population.

Political campaigns these days do not just offer counter-information. When done the right way, in good spirits, the Internet sites of these campaigns highjack data, hack into the corporate/state site, or at least they try to do so. Such campaigns are living networks of people, groups, databases, not just dead information.

more here: http://www.n5m.org/n5m3/ (offline, archive is here: http://www.tacticalmediafiles.net/)

 

Nederlands / Dutch text

Het programma heeft zich grotendeels in Amsterdam afgespeeld omdat hier de samenwerkingspartners gehuisvest waren en omdat de financiering grotendeels via de Amsterdamse partners was geregeld. In Rotterdam vond een specifieke, op de praktijk gerichte, workshop plaats. De N5M is een evenement voor zowel high- als lowtech groepen. Deelnemers komen daarom ook uit alle delen van de wereld van zowel India, Zimbabwe, Zuid Afrika als de VS, Rusland en andere Europese landen. De deelnemers zijn gebruikers van zowel low tech media (radio, video) als high tech media (internet, multi user omgevingen). De media zijn voor hen veelal middelen om hun verhaal, boodschap te communiceren of om emancipatorische processen op gang te brengen.

De Next 5 Minutes is een werkconferentie en festival rond kunst, politiek, activisme en media. Binnen het festival wordt gekeken hoe media tactisch ingezet kunnen worden door verschillende groepen in de samenleving. Tactische Media is een term die voortkwam uit de conferentie van 1993. De term verwijst naar het kritische gebruik en de theorievorming van de verschillende mediapraktijken, zowel in oude als nieuwe media. N5M presenteert een variëteit aan specifieke niet-commerciele uitgangspunten en richt zich op allerlei mogelijk politiek subversieve onderwerpen. De vorm van dit evenement uit zich in workshops, presentaties, debatten, forums, tentoonstellingen, interviews, live televisie en een 24 uurs radio-uitzending.

Thema´s waaruit het programma was opgebouwd waren:

- The Art of Campaigning (net activisme, kunst en activisme, tegencampagnes), PGO´s - Post Governmental Organisations, Tactische Educatie en enkele kleinere thema´s. The Art of Campaigning onderzoekt de inzet van media door verschillende activisten in de wereld. Waar voorheen werd ingezet op het gebruik van massamedia (televisie en radio) zien we nu nieuwe mogelijkheden ontstaan door verschillende technologieën zoals bijvoorbeeld het internet. De Zapatista´s hebben bijvoorbeeld hun strijd en de acties van het Mexicaanse leger in afgelegen gebieden van Mexico wereldwijd bekend gemaakt via het internet. Waar voorheen de massamedia bespeeld werden is het accent nu duidelijk aan het verschuiven, de hiermee gepaard gaande tactische veranderingen in het voeren van campagnes wordt onder meer in de N5M besproken en gepresenteerd. Debatgroepen en uitgebreide forums en presentaties van groepen uit heel de wereld gaven dit verder inhoud.

- Het thema PGO - Post Governmental Organisations is een ironische variant op het inmiddels wijd verbreide verschijnsel van NGO - Non Governmental Organsations. In de laatste 20 jaar zijn de NGO van groot belang geworden in de politieke arena van de nationale en internationale politiek. De betekenis van de NGO´s in de strijd voor de rechten van de migranten, de ecologie, mensenrechten in het algemeen en woon- en werkomstandigheden van mensen in het bijzonder, is niet meer weg te denken. De NGO´s hebben een aantal taken overgenomen die traditioneel onderdeel waren van nationale politiek, ze maken de crisis van de politiek duidelijk waarin we zien dat politieke besluitvorming en controle op deze terreinen is verschoven van nationale regeringen naar private en publieke NGO´s in al hun verscheidenheid. Het thema PGO richt zich op het verschijnsel waarin mensen zich op niet geïnstitutionaliseerde wijze organiseren via internationale communicatienetwerken. Het thema wordt benaderd vanuit het idee dat de PGO´s zich moeilijk laten controleren en dat ze deels ondoorzichtig zijn in samenstelling (wie zitten erachter en hoe komt besluitvorming tot stand) terwijl ze ons ook de mogelijkheid bieden om ons te verhouden tot de veranderingen die zich voordoen in de globalisering van de economie en politiek.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in