35
years
v2_
 

Concert with four record players and a computer

A concert by SLP, played for the second time, after being premiered during the International Computer Music Conference in Cologne, 1988.

Concert with four record players and a computer

Photo 8905A1; photo: Jan Sprij

6
 
May 1989
 
location: V2, Aawal 2a, Den Bosch

Bij SLP kan men vergelijkingen trekken met de traditionele "tape-concerten" (opnametechnieken, hergebruik geluiden, mixen geluiden, etc) alleen zijn er wezenlijke veranderingen aangebracht in de werkwijze. Ten eerste is bij het SLP project de live uitvoering belangrijk geworden. De tape-recorder is vervangen door vier pick-ups die door vier personen bediend worden; het tapemateriaal is vervangen door een LP (op alle tafels dezelfde) die men vorig jaar in eigen beheer heeft uitgegeven, en waar het recyclen van bestaande opnames als uitgangspunt werd gekozen. Het mixen gebeurt via een computer. Voor de computer is software geschreven, die als een soort filter kiest welke pick-up wel of niet doorgegeven wordt aan de versterker.

 

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in