35
years
v2_
 

Static Transit / Optic Nerves

Static Transit / Optic Nerves was 'performed' in July 1991.

Static Transit / Optic Nerves

Flyer Optic Static Transit / Optic Nerves

19
 
Jul 1991
 

Across from "The End of the World" on the Java Wharf, this installation was built in three train wagons. Schwartz, a typical 'boy with toy', performs with dry ice and liquid nitrogen and makes physical phenomena visible. Schwartz plays with high-voltage wires releasing sparks of fire. The performance takes place in railway wagons, which have been decorated by V2_ with deconstructed texts, image and sound are processed. The installation combines elements of the mechanical and the information age. The train itself is a symbol of transport which is structured by hours and kilometers. In the train there are forms of transport in which the concepts of time and space are abolished. Through projections and optic nerves images of bygone epochs are represented. Optic Nerves are stripped television monitors hanging on cables which float through the space as large eyes, in between the public. The spectators can walk around the wagons and follow the actions.

 

Static Transit by Joke Brouwer, Alex Adriaansens and Barry Schwartz (1991) from V2_ on Vimeo.

 

 

Nederlands / Dutch text

Tegenover "Het Einde van de Wereld"op de Javakade, wordt de installatie opgebouwd in drie treinwagons. Schwartz, een typisch 'boy with toy", haalt capriolen uit met koudijs en vloiebare stikstof en maakt hiermee natuurkundige fenomenen zichtbaar. Hij bespeelt hoogspanningsdraden, bijvoorbeeld, waardoor vuurbollen ontstaan. De voorstelling speelt zich af in door V2_ gedeconstrueerde treinwagons, waarin flarden tekst, beeld en geluid zijn verwerkt. In de installatie worden elementen van het mechanisch- en het informatietijdperk met elkaar verweven. De trein is symbool van het transport waarbij de indeling van uren en kilometers één en ander nog overzichtelijk houdt. In de trein zijn vormen van transport ingebouwd, waarbij begrippen als tijd en afstand opgeheven zijn. Via projecties en "optic nerves" worden beelden van verschillende tijdperken gepresenteerd. "Optic Nerves" zijn uitgeklede televisiemonitoren hangend aan kabels, die als grote ogen door de ruimte zweven en zich tussen het publiek kunnen begeven. Als toeschouwer kun je rond de wagons lopen en zo de actie volgen.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in