35
years
v2_
 

(Tele)communicatie in kunst

'(Tele)communicatie in kunst', or 'Telecommunication in art' was a festival about the use of new communication technologies – mainly fax, video, television, telephone, slow scan picture phone, and independent radio – in the arts. It took place at V2_ in Den Bosch in 1989.

(Tele)communicatie in kunst

Photo 8909B000

22
 
Sep 1989
 - 
29
 
Sep 1989
 
22:00 to 23:00
location: V2, Aawal 2a, Den Bosch

As a result to previous manifestations, V2_ now aims at communicative systems, (in which electronic media are represented as the ultimate exponents of our electronic society). The manifestation investigates the possibilities of art as a stimulating medium within our communicative systems, inside the network of systems and / or cultures. If you see the developments in the area of communication, then scientists and media experts agree that these new techniques will change our society drastically. Our observations will be determined by new codes who are being developed in the terrain of tele communication media. They will lead to dislocation of certain functions in our society. Concepts as time and space get new content in these new media. Through screens we are being flooded with images and sound from other times and other cultures. We have access over an unlimited stream of information; one of the dangerous sides of this is the fact that this information will be meaningless (with the pleasure of a drink we watch the world problems in 15 minutes). The relation between seeing and feeling is being disturbed. What can art add in this medium and the use of it, or how can art unravel the function of this. Can art give a value to this media and how can artists communicate through this media? Art as a communicating medium can't extract from this new questions. The use of this communicative media and the consequences of this media on a cultural and social area also includes them...

 

Nederlands / Dutch text

Als vervolg op de vorige manifestaties, richt V2_ zich nu op de communicatie systemen (waarin de electronische media vertegenwoordigd zijn als ultieme exponenten van onze voortschrijdende "electronische samenleving". De manifestatie onderzoekt en bespreekt o.a. de mogelijkheden van kunst als stimulerens en prikkelend medium binnen de communicatie systemen, als het ware binnen het netwerk van systemen en/of culturen. Als men de ontwikkelingen op het gebied van de communicatie ziet, dan zijn wetenschappers en media experts het erover eens dat deze nieuwe technieken onze samenleving ingrijpend zullen veranderen. Onze waarneming zal bepaald worden door nieuwe codes die ontwikkeld worden op het terrein van de telecommunicatie media, ze zullen leiden tot ontwrichting van bepaalde functies in onze samenleving. Begrippen als tijd en ruimte krijgen een nieuwe inhoud in deze media, via beeldschermen worden we overspoeld met beelden en geluiden uit andere tijden en van andere culturen, we hebben in wezen beschikking over een ongelimiteerde informatiestroom; een van de gevaarlijke kanten hiervan is echter dat deze informatie (beeld en geluid) zonder betekenis dreigt te worden (onder het genot van een drankje bekijken we alle wereldproblemen in 15 minuten) de relatie zien-voelen dreigt behoorlijk verstoord te worden. Wat kan kunst nu toevoegen aan deze media en het gebruik ervan, of hoe kan kunst het functioneren ervan ontrafelen en duidelijk maken; kan kunst een meerwaarde geven aan deze media en hoe kunnen kunstenaars communiceren via deze media? Kunst als communicerend medium kan zich niet onttrekken aan al deze nieuwe vraagstellingen. Het gebruik van deze communicatieve media en de consequenties ervan op cultureel en sociaal gebied betreft ook hen.

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in