35
years
v2_
 

Time's Up

"Time's Up - Hypercompetition for Beginners" features "situation-machines" that relate biological mechanisms, perception and controle.

Time's Up

Time's Up - Hypercompetition for beginners

18
 
Sep 1998
 - 
26
 
Sep 1998
 
location: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Time's Up found a way to train both body and mind, using the newly invented "situation-machines".

The exposition space of V2_Organisation was transformed into a bizarre fitness center. The artists especially designed and built fitness-machines and an interactive bar for this exhibition. The keep-fit exercises on these machines resulted in alienating experiences with sometimes even physical side effects. For example, the bar was a special machine where you had to strain yourself to get a drink.

Time's Up consists of a group of international artists and was coached by Tim Boykett and Just Merrit.

 

Nederlands

In de installatie "Hypercompetition for beginners"maakt de Oostenrijks/Australische kunstenaarsgroep Time's Up gebruik van radicaal nieuwe fitness-trainingsmethoden gebaseerd op T.H.H. Boyketts "Theory of Hypercompetition". Alhoewel het spectrum tussen voedingsleer, kledingsvoorschriften en het dagelijkse zweetbad in het aanschijn van een olympisch medaille zowel uitgebreid als gedetailleerd in kaart is gebracht, blijft het moeilijk je eigen fitnessprogramma hierin te vinden. Time's Up erkent deze problematiek en heeft een methode gevonden om én het lichaam én de geest te trainen in hun nieuwe 'situatie-machines'. In de 'Cycle Mania', de 'Sportsbar'en de 'Grandstand'kan reële en virtuele snelheid niet alleen gesimuleerd maar ook hyperreëel beleefd worden: "Run as fast as you can, just to stay in place".

Het project, bestaande uit een aantal machines die nagenoeg allemaal variaties waren op de 'hometrainer'werd gepresenteerd in de tentoonstellingsruimte van V2_Organisatie. De ruimte werd omgebouwd tot een bizarre 'fitnessruimte'waarin het publiek op meerdere niveaus zijn lichaam kon onderwerpen aan een exercitie in 'hypercompetitie'. (Tekstmateriaal Time's Up) De kwaliteiten die alle machines in zich droegen was een min of meer totale verstoring van het sensorium. De lichamelijke oefeningen op deze machines leidden tot optische, auditieve en psychisch vervreemdende ervaringen, met als resultaat 'hinderlijke'fysieke bijverschijnselen. De rondgang in de omgeving en het gebruik van de machines culmineerde uiteindelijk in een bezoek aan de 'bar'; een speciale machine waar men niet zomaar een drankje kon bestellen. Men moest zich inspannen op een fiets, zoadat men naar het niveauvan de bar kon stijgen waar een 'trainer'zichtbaar werd op een monitor. Na het werpen van een munt konden de 'competitors'- wanneer zij snel genoeg reageerden - een trofee in de vorm van een biertje bemachtigen.  

"Hypercompetition for Beginners" vond plaats in het kader van '24-7 street'een onderdeel van het evenement 'September in Rotterdam'. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCenW, en de gemeente Rotterdam - afdeling Culturele Zaken.


Meer Nederlands

De eerste versie van het project Hypercompetition for beginners werd in 1997 ontwikkeld voor het Ars Electronica Festival in Linz en het Spiel Art Theater Festival in München. Vanuit europese middelen is bijgedragen aan dit project waardoor een samenwerking is ontstaan tussen verschillende europese kunstenaars. In de zomer van 1998 werd gewerkt aan de realisatie van enkele 'ervarings-machines' die de reguliere waarneming ontregelen en zo "gewone" allerdagse handelingen tot speciale momenten omvormen.

In dit project stond de allerdaagse mens centraal en de gedachte dat onze wijze van handelen gedomineerd wordt door biologische mechanismen, waarneming en controle. Het gaat hierbij om CONTROLE: de wijze waarop wij onszelf in de hand houden en controleren en hoe we gecontroleerd worden. WARNEMING: de uitleg en betekenis van datgene wat ons via onze zintuigen bereikt. BIOMECHANISMEN: alles wat we ons aangeleerd hebben en in een automatisme doen.

Controle, waarneming en biomechanismen laten zich moeilijk van elkaar scheiden, dit kan alleen nog maar theoretisch. Zij creëren een spanningsveld tussen elkaar omdat ze veelal door elkaar lopen. Dit spanningsveld veroorzaakt een buitengewone situatie dat het werkveld is van Time's Up. Dit in tegenstelling tot de beursspeculant, topsporter en super intellectueel die slachtoffer zijn geworden van een te grote versnelling en specialisatie. Time's Up richt zich op de herwaardering van de allerdaagse handeling door middel van 'fitness' apparaten die de balans tussen controle, waarneming en biomechanismen stimuleren. Zij doen dit door desoriënterende ervaringen te creëren waarin de metafoor van de 'fitness-gedachte' wordt ingezet om dit te versterken.

 

Links

http://www.timesup.org/Times.UP/theory1.html

Document Actions
Document Actions
Personal tools
Log in